Bra förutsättningar för en normal skörd på Gotland

Skörden på Gotland ser ut att bli normalstor efter bra förutsättningar under våren och sommaren. En god skörd är av extra stor vikt för lantbrukarna och livsmedelsförsörjningen i en osäker värld.

Skörden 2021 genomfördes under bra förhållanden vilket gjorde att lantbrukarna på Gotland hade bra förutsättningar inför höstsådden – vilket gav en normal sådd av höstspannmål men större arealer höstraps än normalt. Vintern bjöd överlag på bra förutsättningar och grödorna klarade kylan fint. Höstgrödor är mer robusta än vårgrödor och klarar väderpåfrestningar bättre samtidigt som de avkastar mer, vilket gör att stora arealer höstgrödor ofta är att föredra.

Även vårsådden kunde genomföras med bra förutsättningar och något som lantbrukarna också under våren satsade extra på i år var oljeväxter; andelen vårraps är större än normalt. En sval vår och regn efter midsommar har skapat goda förutsättningar för en bra skörd överlag. På södra Gotland var det torrare, vilket främst påverkade vårspannmålen.

Vi ser ut att gå mot en normal skörd på Gotland, men långa perioder av hög värme och torka eller det motsatta - kraftiga regnmängder, innan skörden drar igång skulle kunna påverka våra grödor och skördeutfallet negativt

Ida Åhlén, regionchef för region Öst på Lantmännen.

Vad gäller vallarna på Gotland så har förstaskörden bärgats och den har både en bra volym och en bra kvalitet. Återväxten inför den andra vallskörden varierar dock och är beroende av nederbördsmängden. En bra vallskörd är av yttersta vikt för regionens djurproducenter då grovfodret, i form av ensilage, är den huvudsakliga delen i fodret till nötkreatur och lamm.

Skörden beräknas starta i slutet av juli med de tidiga spannmålssorterna, tätt följt av höstrapsen.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet här.

För mer information, kontakta:

Ida Åhlén, regionchef, region Öst på Lantmännen
Tel:
073 867 59 46
E-post:
ida.ahlen@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com