Bra förutsättningar för skörden i västra Sverige

Årets spannmålsskörd i västra Sverige förväntas bli något högre än normalt, vilket i en osäker värld är av extra stor vikt för lantbrukarna och livsmedelsförsörjningen. Skördepotentialen i Västsverige varierar i olika delar av regionen men generellt sett så ser grödorna bra ut.

Förra årets skörd avslutades i snabb takt, vilket möjliggjorde för lantbrukarna i Västsverige att så stora arealer av höstvete och höstraps.

De höstsådda grödorna har sett bra ut under hela odlingsperioden. En relativt kall vår gjorde att grödornas tillväxt hölls tillbaka något, men perioden följdes av gynnsamt väder med lagom mängder regn och sol om vartannat, vilket gjorde att spannmålen utvecklades väl. I slutet av juni steg temperaturen, som följdes av regnskurar med åskinslag i området, vilket gjorde att det var ett ansträngt läge för grödorna i vissa delar av Västsverige. Totalt sett bedöms skördepotentialen vara normal eller något över normalskörd.

Vårsådden blev uppdelad i två perioder, det som såddes först kom upp fint medan sådden i det brutna landskapet gjordes något senare på grund av den kalla våren. Uppkomsten har dock sällan varit så jämn och betingelserna så gynnsamma som i år, vilket gör att potentialen överlag ser god ut.

Trots en kall och fuktig väderlek blev den första vallskörden bra, både vad gäller volym och kvalitet.  En bra vallskörd är av yttersta vikt för regionens djurproducenter då grovfodret, i form av ensilage, är den huvudsakliga delen i fodret till nötkreatur och lamm.

Nu hoppas vi på nederbörd i önskade mängder och inga extremt höga temperaturer under den närmaste tiden, så att vi kan bärga en god skörd av bra kvalitet. Men det är först när presenningen är på lasset som skörden kan räknas hem

Magnus Olsson, regionchef region Väst, Lantmännen

Skörden i västra Sverige bedöms starta i början av augusti med de tidiga spannmålssorterna tätt följda av höstrapsen.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet här.

För mer information, kontakta:

Magnus Olsson, regionchef, region Väst, Lantmännen 
Tel:
072 085 53 26
E-post: magnus.x.olsson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com