Fina vårgrödor och en riklig vallskörd i norra Sverige

Växtodlingssäsongen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ser positiv ut med bra potential för de vårsådda grödorna. Lantbrukarna har också kunnat bärga en första vallskörd med bra volym och god kvalitet.

Vårsådden har gått bra med gynnsamma överlag yttre förhållanden och vårgrödorna ser fina ut på fälten med kraftiga bestånd. Bedömningen är att vi går mot en bra skörd. En god skörd är av extra stor vikt för lantbrukarna och livsmedelsförsörjningen i en osäker värld.

Så här långt ser grödorna fina ut, nu är det vädret de kommande veckorna som avgör skördepotentialen. Dagstemperaturer på mellan 20 och 25 grader och regn på nätterna är önskvärt, något som skulle ge grödorna bra förutsättningar för att utvecklas optimalt  

Cathrine Wallin, regionchef, region Norr på Lantmännen.

En bra vallskörd är avgörande för regionens djurproducenter då grovfodret, i form av ensilage, är den huvudsakliga delen i fodret till nötkreatur och lamm.

Vallskörden är viktig för regionens mjölk- och köttbönder och därför är det glädjande att vallarna lyckats växa till sig ordentligt innan första vallskörden. På de flesta håll i regionen kunde man bärga en riklig första vallskörd

Cathrine Wallin, regionchef, region Norr på Lantmännen

Spannmålsodlingen i norra Sverige har haft en positiv utveckling under de senaste åren och spannmålsarealen växer för varje år. Hur stor skördepotentialen är i årets spannmålsodling samt i den andra vallskörden är idag svårt att bedöma - vädret blir den avgörande faktorn.


Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet här.

För mer information, kontakta:

Cathrine Wallin, regionchef region Norr, Lantmännen
Tel: 0727 03 74 83
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com