Bra förutsättningar för skörden i södra Sverige

Årets spannmålsskörd i Halland, Blekinge samt i Kalmar och på Öland förväntas bli i normal, medan förväntningarna är större i Skåne. En god skörd är av extra stor vikt för lantbrukarna och livsmedelsförsörjningen i en osäker värld.

Efter skörden 2021 såddes normala arealer stråsäd, medan lantbrukarna satsade stort på höstraps. En kall och blöt höst ledde till något sämre förutsättningar inför vintern, något som kompenserades av en mild, och för grödorna bra vinter.

En kall och långsam vår var gynnsam för grödorna och kompenserade för den ogynnsamma hösten. Det var en torr period under april och maj, men tack vare de måttliga temperaturerna tappade endast lättare jordar skördepotential.

I början av juli såg grödorna på dom flesta håll i Skåne mycket fina ut, vilket ger förhoppning om en bättre skörd än normalt. Rapsen hade normal potential, men de höga temperaturerna under midsommarhelgen påverkade rapsen negativt, som då var i ett känsligt stadium. Detta gör skördepotentialen i sin helhet svårbedömd.

I Halland har regnmängderna under försommaren inte varit särskilt stora, vilket drar ner skördepotentialen till något under normalt. Även i Blekinge och Kalmar, som är traditionellt torra områden, uppskattas skörden ge normala nivåer eller strax under, beroende på jordart. Även på Öland är potentialen överlag normal, medan det på södra Öland är något torrare, vilket påverkar avkastningen negativt.

Vårgrödorna ser nu lovande ut efter en tuff start med kraftigt regn nära efter sådd vilket orsakade skorpa och försämrad uppkomst som följd. Troligtvis är det ingen rekordskörd på gång men grödan vill inget annat än att kompensera så man räknar med normal avkastning på vårsäden.

Summerar man skördepotentialen i södra Sverige, är prognosen för Skåne god, med möjligheter till större skördar än normalt, medan det är större variationer i övriga delar av regionen - men generellt sett så ser det bra ut.

Det är trångt i vetefälten och tätt mellan axen efter en mycket gynnsam juni månad. Det viktigaste nu är att vi inte får för höga temperaturer, så att vi kan få en långsam mognad och en bra kärnfyllning inför skörd. -Vi är väl rustade för att ta emot denna viktiga skörd från lantbrukare i södra Sverige, och har genomfört optimeringar och ett antal investeringar som underlättar logistiken för mottagning, torkning och lagring av spannmål

Fredrik Bodin, regionchef, region Syd Lantmännen

Även vallarna gynnades av den svala våren och hann växa sig tjocka och täta. Förstaskörden blev på de flesta håll i regionen stor och av mycket god kvalitet. En god vallskörd är av stor vikt, främst för regionens animalieproducenter.

Skörden i sydligaste delarna av landet har redan satt igång och, medan de bedöms starta i slutet av juli i den övriga regionen med de tidiga spannmålsgrödorna.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet här.

För mer information, kontakta: 

Fredrik Bodin, regionchef, region Syd, Lantmännen
Tel: 0703 36 81 11
E-post: fredrik.bodin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com