Goda förutsättningar för skörden i Sörmland och Östergötland

Skördepotentialen i Östergötland och Sörmland ser ut att gå mot normala nivåer - främst tack vare fina vårgrödor. En god skörd är av extra stor vikt för lantbrukarna och livsmedelsförsörjningen i en osäker värld.

Skörden 2021 var snabb och intensiv vilket gjorde att lantbrukarna i östra Sverige hann så större arealer raps och spannmål i höstas än vad som brukar hinnas med. Höstgrödorna är ofta mer robusta än vårgrödor och klarar väderpåfrestningar bättre samtidigt som de avkastar mer, vilket gör att stora arealer höstgrödor ofta är att föredra.

En ogynnsam vinter gjorde det dock tufft för grödorna i regionen, framförallt för höstrapsen där både hela fält och delar av fält utvintrat på grund av kyla och vatten på åkrarna. Även höstvetet påverkades av den hårda vintern. Torr väderlek i april begränsade i vissa fall bestockningen, något som håller tillbaka skördepotentialen för höstspannmålen.

Gynnsamma förhållanden vid vårsådden i Sörmland har gjort att vårgrödorna är fina med stor potential. Skörden på vårspannmålen kommer att vara god om vädret fortsätter att vara fördelaktigt. Ovanligt stora regnmängder i maj har gynnat höstgrödorna och gett vårgrödorna en bra start. Normalt påverkas Sörmland av försommartorka som kan hålla tillbaka grödorna.

I Östergötland ser det sammantaget bra ut för både höst- och vårspannmål. Lantbrukarna har en bra skörd på gång, som ser ut att motsvara förväntningarna, men det blir inte någon rekordskörd. Man kommer snarare att nå en normalstor skörd, eller kanske något över snittet.

Långa perioder av hög värme och torka, eller det motsatta med kraftiga regnmängder nu innan skörden drar igång skulle kunna påverka våra grödor och skördeutfallet negativt. Men om det flyter på bra med måttliga sommartemperaturer och lagom med regn, så kommer skörden i Östergötland och Sörmland att bli normalstor.

Ida Åhlén, regionchef, region Öst på Lantmännen

Vad gäller vallarna i regionen så har förstaskörden bärgats med bra volym och kvalitet. Återväxten inför den andra skörden varierar dock beroende av nederbördsmängden, där många områden fått för lite regn för att ge en bra återväxt. En bra vallskörd är av yttersta vikt för regionens djurproducenter då grovfodret, i form av ensilage, är den huvudsakliga delen i fodret till nötkreatur och får.

Skörden väntas dra igång i slutet av juli med de tidiga spannmålssorterna, tätt följt av höstrapsen.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet här.

För mer information, kontakta:

Ida Åhlén, regionchef, region Öst på Lantmännen
Tel:
073 867 59 46
E-post:
ida.ahlen@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com