Fina vårgrödor med bra skördepotential i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland

Skördepotentialen i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland ser bra ut för de vårsådda grödorna, men något sämre för höstvete och höstraps, som inte helt återhämtat sig efter en tuff vinter.

Skörden 2021 var intensiv och delvis tidig, vilket gjorde att lantbrukarna i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland hade goda möjligheter att höstså. Hösten var gynnsam med lagom hög temperatur och nederbördsmängd, vilket gjorde att grödorna såg mycket fina ut inför de kallare månaderna. Höstvete och höstraps fick dock en tuff vinter med stora temperaturväxlingar, is och regn. Det här innebar tyvärr att hela eller delar av höstrapsfälten utvintrade, även delar av höstvetefälten drabbades av luckor i bestånden. Bedömningen är att 10–30 procent av höstsådden gick förlorad och fick ersättas med vårgrödor.

Vårsådden genomfördes under gynnsamma förhållanden och vårgrödorna på fälten ser just nu mycket bra ut. Bedömningen är att lantbrukarna går mot en normal, till något över normal skörd på vårsådda grödor. De höstsådda grödorna som klarade vintern har återhämtat sig en del men kommer inte att leverera någon rekordstor skörd, utan snarare normal till något under normal avkastning.

Som det ser ut just nu bedömer vi att de höstsådda grödorna kommer att avkasta något mindre än normalt på grund av den tuffa vintern. Vårgrödornas avkastningspotential ser däremot riktigt bra ut

Cathrine Wallin, regionchef, region Norr på Lantmännen

På djurgårdarna har man tagit in den första vallskörden. Även vallarna har på sina håll påverkats av det tuffa vintervädret. I Dalarna har man trots allt bärgat en bra första skörd, medan vallskörden i Gästrikland inte är lika god, mycket beroende på att torka har påverkat tillväxten på vallarna.

En bra vallskörd är av yttersta vikt för regionens djurproducenter då grovfodret, i form av ensilage, är den huvudsakliga delen i fodret till nötkreatur och lamm

Cathrine Wallin, regionchef, region Norr på Lantmännen

Skörden i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland bedöms starta i början av augusti med höstgrödorna.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet här.

För mer information, kontakta:

Cathrine Wallin, regionchef region Norr, Lantmännen
Tel: 0727 03 74 83
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com