Guider och utbildning

För att underlätta för våra leverantörer att ansluta till vårt inköpssystem har Lantmännen tagit fram guider och utbildningsmaterial för de vanligaste aktiviteterna.

För ytterligare support kan leverantörer nå Aribas support genom telefonnummer där respektive lokalt språk talas. Sverige telefon: 020 160 5734, Danmark telefon: 004331 4903, Norge telefon: 023 02 49 62

Leverantörsutbildning

Introduktion till PaL.
Leverantörinformation - PaL (pdf)

Registrering på Ariba Network

Den här guiden visar steg för steg den process en ny leverantör går igenom efter att ha fått en inbjudan från Lantmännen att ansluta till vårt inköpssystem.
Guide för registrering (pdf) 

Skapa katalog

För de leverantörer som ska ansluta till vårt inköpssystem genom att ladda upp en katalog beskriver den här guiden hur katalogen skapas och vilka steg man går igenom för att ladda upp den.
Guide för kataloghantering (pdf)

Skapa PunchOut-katalog

Leverantörer som har en befintlig webshop och har kommit överens med Lantmännen att ansluta vårt inköpssystem till den via en så kallad PunchOut hittar instruktioner för detta i den här guiden.
Guide för PunchOut-kataloger (pdf) 

Katalogmall (CIF)

Lantmännens inköpssystem använder en standard för kataloger som kallas Catalog Interchange Format (CIF).
Mall för Lantmännens CIF (xls)

Specialfall i katalogen

En del varor och tjänster har behov av viss anpassning av kataloginformationen för att kunna hanteras på ett bra sätt i en elektronisk katalog. Det kan vara kompletterende information som till exempel storleksangivelser, eller att viss information behöver specificeras vid beställningstillfället snarare än i katalogen.
Guide för hantering av specialfall (pdf)

Frågor och svar

Har du frågor kolla först igenom Leverantörsinformation-Ariba om du inte får svar på din fråga här, så kan du även  kontakta oss via cf.supplier.enablement@lantmannen.com