Guider och utbildning

För att underlätta för våra leverantörer att ansluta till vårt inköpssystem har Lantmännen tagit fram guider och utbildningsmaterial för de vanligaste aktiviteterna.