Lantmännens Ordervillkor

​Såvitt inget annat skriftligen avtalats eller ett skriftligt avtal som ingåtts är ofullständigt (t.ex. utan hänvisning till Lantmännens allmänna villkor för varor och tjänster eller Lantmännens leverantörsuppförandekod), så bekräftar ni som Leverantör att vid mottagande av order från Lantmännen skall följande gälla mellan parterna: