Lantmännens Ordervillkor

​Såvitt inget annat skriftligen avtalats eller ett skriftligt avtal som ingåtts är ofullständigt (t.ex. utan hänvisning till Lantmännens allmänna villkor för varor och tjänster eller Lantmännens leverantörsuppförandekod), så bekräftar ni som Leverantör att vid mottagande av order från Lantmännen skall följande gälla mellan parterna:

  1. Leverantören ska skicka orderbekräftelse med förväntad leveransdag direkt till Beställarens epost inom en (1) arbetsdag. Leverantörer förbinder sig att vara uppmärksam på Beställarens ändringar av order och bekräfta sådan ändring, eller ge besked om ändringen ej går att utföra.
  2. Leverans ska ske inom överenskommen leveranstid till Beställarens leveransadress enligt order. Alla avvikelser från ordern (t.ex. om inte leveranstid kan hållas) ska meddelas Beställaren så snart som möjligt.
  3. Ordern inkluderar (om så är möjligt), transport-, expeditions- och servicekostnader eller liknande i totalsumman som kommer att faktureras.
  4. Kostnaden på ordern visar nettopriset efter eventuella avdrag, rabatter eller liknande.
  5. Om ett fast pris inte skriftligen har överenskommits på förhand mellan parterna så är beloppet som framgår på ordern indikativt. Beloppet som faktureras Beställaren ska i dessa fall godkännas av Beställaren innan fakturan skickas till Beställaren.
  6. 30 dagars betalning enligt bokföringslagen gäller från fakturadatum, förutsatt att leverans fullgjorts. I de fall skrivet kontrakt finns med Lantmännen skall den betalningstiden gälla som är överenskommet mellan båda parter.
  7. Beställaren önskar att Leverantören fakturerar vid varje ordertillfälle (samfakturering över tid endast vid överenskommelse).
  8. För att Beställaren ska kunna matcha ordern mot fakturan ska fakturan innehålla Beställarens referensperson och ordernummer i fakturahuvudet enligt information under https://lantmannen.com/lantmannensleveransportal/fakturakrav/.
  9. Förutom ovanstående gäller även Lantmännens allmänna villkor för varor och tjänster, Lantmännens uppförandekod.