Kontakt och Support

För frågor kring Lantmännens inköps av indirekt material och tjänster och beställningar via inköpssystemet (PaL-order), vänligen kontakta: