Beställningsrutiner för indirekt material och tjänster

Flera av Lantmännens enheter använder för indirekt material och tjänster ett inköpssystem (Palette Buyer).

PaL-Procurement at Lantmännen

Lantmännens ordervillkor

  • När Lantmännen har tagit beslut att möjliggöra beställningar till er via inköpssystemet, så kommer vår inköpssupport att ta kontakt med er angående kontakt- och sortimentsinformation.

  • För er som leverantör innebär systemet inga kostnader och det behövs ingen installation eller system-tillgång från er sida (undantag bara om ni önskar EDI-kopplingar, se mer nedan)

  • Inköpssystemet kommer att skickar mail till er med en inköpsorder i pdf-format. Inköpsordern är ett s.k. PaL-nummer, tex. PAL1234567 (PaL star för “Procurement at Lantmännen”). Se Exempel-order 

  • PaL-numret är avgörande referens för att fakturan kan matchas korrekt och smidig.

  • Vi vill säkerställa att pdf-ordern innehåller all information som ni behöver för att kunna ta hand om beställningen. Saknar ni relevant information, så kan vi anpassa orderformuläret. Behöver ni t.ex. ha specifik information på ordern (t.ex. artikelnummer eller en markering om det gäller “Service” eller “Reparation”, kontakta Inköpssupporten och vi kan ändra beställformuläret så att ni få rätt information).

  • Inköpsordrarna kommer att skickas från mail-adressen noreply.palette@lantmannen.com – vänligen säkerställ att de inte hamnar i er skräppost.

  • Ni kan inte skicka order-bekräftelse eller leveransavisering via systemet, utan det ska skickas via e-mail direkt till beställaren (adressen finns i pdf-ordern).

  • Ifall ni önskar och kan ha en EDI-koppling eller eFaktura: kontakta Inköpssupporten  

OBS. Denna information gäller för indirekt material och tjänster. För order gällande direkt material används de lokala affärssystemen.