Beställningsrutiner för indirekt material och tjänster

Flera av Lantmännens enheter använder för indirekt material och tjänster ett inköpssystem (Palette Buyer).