Information om fakturor ställda till Lantmännen

Nedan följer information för att underlätta för dig som fakturerar bolag inom Lantmännenkoncernen. Syftet är att informera om Lantmännens krav på fakturautseende och olika fakturaadresser.

Är du leverantör till många bolag är det viktigt att verkligen kontrollera vilken fakturaadress som verkligen gäller för just det specifika bolaget.

Hur skall en faktura se ut?

Det är viktigt att fakturera rätt legala bolag och att ange rätt referens för smidigast hantering. På vissa bolag (de bolag som hanteras via Scancloud) kommer fakturor med ofullständig eller saknad information att skickas tillbaka till avsändaren. Fakturan måste innehålla fullständigt företagsnamn, fakturaadress, referens och fakturadatum, se exempelfaktura nedan. 

Se exempelfaktura

Vilka är våra faktureringsadresser?

Se faktureringsadresser till bolagen

VIKTIGT med rätt referens

Referens skall alltid anges av beställaren vid beställningstillfället, denna referens skall finnas med på fakturan. Generella referenskrav enligt nedan prioritetsordning om inget annat är överenskommet med bolaget. Se exempelfakturan som referens.

  1. Ordernummer + för och efternamn på beställaren. Finns det bara ett fält på fakturan, ange då i första hand ordernumret.
  2. Referensperson: LantID eller För-och Efternamn.
  3. Kostnadsställe eller resultatenhet.

Vissa bolag har (för de flesta inköp) även krav på ordernummer enligt tabellen nedan.

Bolag

Ordernummer, direkt material

Ordernummer, indirekt material (Ariba)

Lantmännen Ek för

6XXXXXX eller 7XXXXXX

PAL1XXXXXX

Lantmännen Cerealia AB

1XXXXXX

PAL2XXXXXX

Lantmännen Cerealia AS

1XXXXXX

PAL2XXXXXX

Lantmännen Cerealia A/S

1XXXXXX

PAL2XXXXXX

Lantmännen Cerealia OY

1XXXXXX

Har inte Ariba

Lantmännen Maskin AB

1XXXXXX,2XXXXXX,
3XXXXXX, 4XXXXXX, 8XXXXXX

PAL3XXXXXX

Swecon Anläggningsmaskiner AB

1XXXXXX,2XXXXXX,
5XXXXXX,8XXXXXX

PAL4XXXXXX

Lantmännen Aspen AB

0XXXXX

Har inte Ariba

Lantmännen Reppe

1XXXXX

Har inte Ariba


För dig som skickar e-faktura eller PDF-fakturor 

Information om GLN-nummer för e-fakturor och e-postadresser för PDF hittar du i dokumentet med våra fakturaadresser

Fakturor, valuta SEK:

Lantmännen Aspen
Lantmännen fastighetsbolag

Lantmannen.mailinvoice@postenscanning.se

Fakturor, alla andra valutor:
Lantmännen Aspen
Lantmännen fastighetsbolag

lantmannen.NOTSEK.mailinvoice@postenscanning.se

Lantmännen Unibake AB
Unibakese.fakturor@lantmannen.com

Lantmännen Unibake Norge AS
unibakeno_okonomi@lantmannen.com

Lantmännen Småbolag 
LM Bioagri AB, Scandagra Group AB 
LM Energi AB, Swedish Oats AB 
LM Invest AB, Åhus Foder HB 
Rural Patent AB, Vårgårda Kvarn AB 
LM Seed AB, Doofmas & Co AB 
LM Solanum AB, Crop Tailor 
LM Pane, Invest AB 
LM Krafft AB, LM Bränsleteknik AB 
LM Kycklinginvest AB, Gooh AB 
LDI AB, LDI Invest AB 
LM Maskin Sydost AB, LM AS-Faktor AB 
Nötcenter Viken AB, LM Innovation AB 
Vegolia AB
cf.ssc.accounting.small.companies@lantmannen.com

Införande av E-faktura

Lantmännen önskar få så många leverantörer som möjligt kopplade mot E-faktura då fakturahanteringen blir mer automatiserad och därmed säkrare. Dessutom är det bra för miljön.

För att skicka e-faktura behöver ni ansluta er till en e-fakturatjänst dvs ha en VAN-operatör. (att skicka fakturan som PDF är INTE detsamma som att skicka E-faktura). I listan på våra bolags fakturaadresser i början av sidan, hittar ni även om Lantmännen bolaget kan ta emot E-faktura och då vilket GLN nr som gäller och även vilken VAN-operatör bolaget har.

Nedan ser ni kontaktuppgifter till de VAN-leverantörer som våra bolag har om ni skulle behöva det. Vilket som gäller för just det bolaget ser ni i listan för fakturaadresser.

Scancloud
För mer information gällande e-fakturor och övriga lösningar, kontakta vår avtalspartner Scancloud på support@scancloud.se eller 08-232 318.

Basware
Kontakta Lantmännen bolaget så får de hålla kontakten med Basware, se mailadress för fakturafrågor längre ner.

För er som inte skickar E-faktura finns två alternativ men vi vill gärna få E-fakturor så fort ni har möjlighet att skicka. 

PDF-faktura
Leverantörer som har möjlighet att skicka PDF-fakturor ska sända dem till respektive bolag på mail-adresserna enligt informationen som finns per bolag under länken fakturaadresser lite längre upp på sidan. Vänligen observera att ni endast får skicka en faktura per PDF-fil och mejl.

Tänk på att ha rätt fakturaadress på fakturan, oavsett om du skickar via mail eller inte.

För att skicka faktura som PDF, vilket INTE är likställande med E-faktura, finns vissa krav som måste uppfyllas – se instruktioner nedan.

Scancloud

PostNord Scanning


Pappersfaktura via post

För er som inte har möjlighet till E-faktura idag sänds fakturorna till respektive fakturaadresser som ni kan se på länken för bolagens fakturaadress längre upp på sidan. Vi ber er tänka på att endast sända fakturan och eventuella bilagor i brevet. Vi kan inte ta emot exempelvis följesedlar, reklam eller räntefakturor i dessa försändelser.

Kontakt vid fakturafrågor

För att komma i kontakt med Lantmännens leverantörsreskontra gällande exempelvis krav, räntefakturor och övriga fakturafrågor kan nedan e-post adresser användas för respektive bolag som ärendet gäller.

Lantmännen Aspen aspen.ekonomi@lantmannen.com
Lantmännen Cerealia lmea.ptp.cerealia@lantmannen.com
Lantmännen Ek för lmea.ptp.ekfor@lantmannen.com
Lantmännens fastighetsbolag fastigheter.agresso.leverantorsfakturor@lantmannen.com
Lantmännen Maskin lmea.ptp.maskin@lantmannen.com
Swecon Anläggningsmaskiner AB lmea.ptp.swecon@lantmannen.com
Lantmännen Unibake AB info@unibake.se
Lantmännen Småbolag lmea.ptp.smabolag@lantmannen.com
Lantmännen Reppe lmea.ptp.reppe@lantmannen.com
Lantmännen Agro Oy lmea.ptp.agro.oy@lantmannen.com
Lantmännen Krafft AB lmea.ptp.krafft@lantmannen.com
Lantmännen Seed AB lmea.ptp.seed@lantmannen.com