Information om fakturor ställda till Lantmännen

Nedan följer information för att underlätta för dig som fakturerar bolag inom Lantmännenkoncernen. Syftet är att informera om Lantmännens krav på fakturautseende och olika fakturaadresser.

Är du leverantör till många bolag är det viktigt att verkligen kontrollera vilken fakturaadress som verkligen gäller för just det specifika bolaget.

Bolag

Ordernummer, direkt material

Ordernummer, indirekt material

Lantmännen Ek för

6XXXXXX eller 7XXXXXX

PAL13XXXXX

Lantmännen Cerealia AB

1XXXXXX

PAL22XXXXX

Lantmännen Cerealia AS

1XXXXXX

PAL25XXXXX

Lantmännen Cerealia A/S

1XXXXXX

PAL24XXXXX

Lantmännen Cerealia OY

1XXXXXX

 

Lantmännen Maskin AB

1XXXXXX,2XXXXXX,
3XXXXXX,4XXXXXX,
6XXXXXX,8XXXXXX        

PAL32XXXXX

Swecon Anläggningsmaskiner AB

POXXXXXXXX

 

Lantmännen Unibake SE

1XXXXX

 

Lantmännen Biorefineries AB

2XXXXXXX,4XXXXXXX,      50XXXXXX, 55XXXXXX,      6XXXXXXX, 8XXXXXXX

PAL42XXXXX

     

 

Lantmännen – endast leverantörsfakturor som e-faktura eller pdf

För att främja en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor önskar Lantmännen i första hand motta elektroniska fakturor (e-fakturor) från våra leverantörer. I andra hand pdf-fakturor via e-post.

Gällande pappersfakturor (via post), är tidsåtgång och kostnader – både i pengar och miljö - för hantering av denna typ av fakturor högre än för hanteringen av övriga fakturatyper. Detta innebär att pappersfakturor på sikt kan bli avgiftsbelagda.
Vi uppmanar därför Lantmännens leverantörer att se över möjligheterna att skicka elektroniska fakturor.

En av de många fördelarna med e-faktura är att informationen som skickas i e-fakturan är exakt den information som sedan läses in i mottagarens fakturahanteringssystem. Då finns det inte någon risk för feltolkning av otydliga fakturabilder eller felaktigt tolkade fakturabelopp, vilket kan hända när fakturor skannas manuellt.

E-faktura

För att skicka e-faktura behöver ni ansluta er till en e-fakturatjänst dvs ha en VAN-operatör. (att skicka fakturan som PDF är INTE detsamma som att skicka E-faktura). I listan på våra bolags fakturaadresser i början av sidan, hittar ni även om Lantmännen bolaget kan ta emot E-faktura och då vilket GLN nr som gäller och även vilken VAN-operatör bolaget har.

Nedan ser ni kontaktuppgifter till de VAN-leverantörer som våra bolag har om ni skulle behöva det. Vilket som gäller för just det bolaget ser ni i listan för fakturaadresser.

Scancloud
För mer information gällande e-fakturor och övriga lösningar, kontakta vår avtalspartner Scancloud på support@scancloud.se eller 08-232 318.

Basware
Kontakta Lantmännen bolaget så får de hålla kontakten med Basware, se mailadress för fakturafrågor längre ner.

För er som inte skickar E-faktura finns två alternativ men vi vill gärna få E-fakturor så fort ni har möjlighet att skicka. 

PDF-faktura

Leverantörer som har möjlighet att skicka PDF-fakturor ska sända dem till respektive bolag på mail-adresserna enligt informationen som finns per bolag under länken fakturaadresser lite längre upp på sidan. Vänligen observera att ni endast får skicka en faktura per PDF-fil och mejl.

Tänk på att ha rätt fakturaadress på fakturan, oavsett om du skickar via mail eller inte.

För att skicka faktura som PDF, vilket INTE är likställande med E-faktura, finns vissa krav som måste uppfyllas – se instruktioner nedan.

Scancloud

PostNord Scanning


Pappersfaktura via post

För er som inte har möjlighet till E-faktura idag sänds fakturorna till respektive fakturaadresser som ni kan se på länken för bolagens fakturaadress längre upp på sidan. Vi ber er tänka på att endast sända fakturan och eventuella bilagor i brevet. Vi kan inte ta emot exempelvis följesedlar, reklam eller räntefakturor i dessa försändelser.

Kontakt vid fakturafrågor

För att komma i kontakt med Lantmännens leverantörsreskontra gällande exempelvis krav, räntefakturor och övriga fakturafrågor kan nedan e-post adresser användas för respektive bolag som ärendet gäller.

Lantmännen Aspen aspen.ekonomi@lantmannen.com
Lantmännen Cerealia lmea.ptp.cerealia@lantmannen.com
Lantmännen Ek för lmea.ptp.ekfor@lantmannen.com
Lantmännens fastighetsbolag fastigheter.agresso.leverantorsfakturor@lantmannen.com
Lantmännen Finans AB  frida.lindstrom@lantmannen.com                                   
Lantmännen Maskin AB  lmea.ptp.maskin@lantmannen.com                                                                 
Lantmännen Unibake AB info@unibake.se
Lantmännen Småbolag lmea.ptp.smabolag@lantmannen.com
Lantmännen Biorefineries AB biorefineries.ptp@lantmannen.com
Lantmännen Biorefineries recycling biorefineries.recycl.finance@lantmannen.com
Lantmännen Biorefineries ffoods biorefineries.ffoods.finance@lantmannen.com
Lantmännen Agro Oy lmea.ptp.agro.oy@lantmannen.com                                                     
Lantmännen Agro Kauppiaat Oy  lmea.ptp.kauppiaat@lantmannen.com                               
Lantmännen Krafft AB lmea.ptp.krafft@lantmannen.com
Lantmännen Seed AB lmea.ptp.seed@lantmannen.com                                                                                   
Swecon Anläggningsmaskiner AB  leverantor@swecon.com