Information om fakturor ställda till Lantmännen

Nedan följer information för att underlätta för dig som fakturerar bolag inom Lantmännenkoncernen. Syftet är att informera om Lantmännens krav på fakturautseende och olika fakturaadresser.

Är du leverantör till många bolag är det viktigt att verkligen kontrollera vilken fakturaadress som verkligen gäller för just det specifika bolaget.

Bolag

Ordernummer, direkt material

Ordernummer, indirekt material

Lantmännen Ek för

6XXXXXX eller 7XXXXXX

PAL1XXXXXX

Lantmännen Cerealia AB

1XXXXXX

PAL2XXXXXX

Lantmännen Cerealia AS

1XXXXXX

PAL2XXXXXX

Lantmännen Cerealia A/S

1XXXXXX

PAL2XXXXXX

Lantmännen Cerealia OY

1XXXXXX

 

Lantmännen Maskin AB

1XXXXXX,2XXXXXX,
3XXXXXX, 4XXXXXX, 8XXXXXX

 

Swecon Anläggningsmaskiner AB

PO00XXXXXX

 

Lantmännen Aspen AB

0XXXXX

 

Lantmännen Agroetanol AB

2XXXXXXX,4XXXXXXX,

50XXXXXX,55XXXXXX,

6XXXXXXX,8XXXXXXX

PAL4XXXXXX

Lantmännen Reppe

1XXXXX

PAL4XXXXXX

 

Fakturor, valuta SEK:

Lantmännen Aspen
Lantmännen fastighetsbolag

Lantmannen.mailinvoice@postenscanning.se

Fakturor, alla andra valutor:
Lantmännen Aspen
Lantmännen fastighetsbolag

lantmannen.NOTSEK.mailinvoice@postenscanning.se

Lantmännen Unibake AB
Unibakese.fakturor@lantmannen.com

Lantmännen Unibake Norge AS
unibakeno_okonomi@lantmannen.com

Lantmännen Småbolag 
LM Bioagri AB, Scandagra Group AB 
LM Energi AB, Swedish Oats AB 
LM Invest AB, Åhus Foder HB 
Rural Patent AB, Vårgårda Kvarn AB 
LM Seed AB, Doofmas & Co AB 
LM Solanum AB, Crop Tailor 
LM Pane, Invest AB 
LM Krafft AB, LM Bränsleteknik AB 
LM Kycklinginvest AB, Gooh AB 
LDI AB, LDI Invest AB 
LM Maskin Sydost AB, LM AS-Faktor AB 
Nötcenter Viken AB, LM Innovation AB 
Vegolia AB

lmea.accounting.smabolag@lantmannen.com

Lantmännen – endast leverantörsfakturor som e-faktura eller pdf

För att främja en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor är Lantmännens målsättning att under 2021 övergå till att endast ta emot elektroniska leverantörsfakturor eller
pdf-fakturor via e-post. Vänligen observera att denna förändring i nuläget inte gäller för Lantmännen Unibake-bolagen.

Tidsåtgång och kostnader – både i pengar och miljö - för hantering av pappersfaktura är högre än för hanteringen av övriga fakturatyper. Detta innebär att pappersfakturor på sikt kan bli avgiftsbelagda.
Vi uppmanar därför Lantmännens leverantörer att se över möjligheterna att skicka elektroniska fakturor.

En av de många fördelarna med e-faktura är att informationen som skickas i e-fakturan är exakt den information som sedan läses in i mottagarens fakturahanteringssystem. Då finns det inte någon risk för feltolkning av otydliga fakturabilder eller felaktigt tolkade fakturabelopp, vilket kan hända när fakturor skannas manuellt.

E-faktura

För att skicka e-faktura behöver ni ansluta er till en e-fakturatjänst dvs ha en VAN-operatör. (att skicka fakturan som PDF är INTE detsamma som att skicka E-faktura). I listan på våra bolags fakturaadresser i början av sidan, hittar ni även om Lantmännen bolaget kan ta emot E-faktura och då vilket GLN nr som gäller och även vilken VAN-operatör bolaget har.

Nedan ser ni kontaktuppgifter till de VAN-leverantörer som våra bolag har om ni skulle behöva det. Vilket som gäller för just det bolaget ser ni i listan för fakturaadresser.

Scancloud
För mer information gällande e-fakturor och övriga lösningar, kontakta vår avtalspartner Scancloud på support@scancloud.se eller 08-232 318.

Basware
Kontakta Lantmännen bolaget så får de hålla kontakten med Basware, se mailadress för fakturafrågor längre ner.

För er som inte skickar E-faktura finns två alternativ men vi vill gärna få E-fakturor så fort ni har möjlighet att skicka. 

PDF-faktura

Leverantörer som har möjlighet att skicka PDF-fakturor ska sända dem till respektive bolag på mail-adresserna enligt informationen som finns per bolag under länken fakturaadresser lite längre upp på sidan. Vänligen observera att ni endast får skicka en faktura per PDF-fil och mejl.

Tänk på att ha rätt fakturaadress på fakturan, oavsett om du skickar via mail eller inte.

För att skicka faktura som PDF, vilket INTE är likställande med E-faktura, finns vissa krav som måste uppfyllas – se instruktioner nedan.

Scancloud

PostNord Scanning


Pappersfaktura via post

För er som inte har möjlighet till E-faktura idag sänds fakturorna till respektive fakturaadresser som ni kan se på länken för bolagens fakturaadress längre upp på sidan. Vi ber er tänka på att endast sända fakturan och eventuella bilagor i brevet. Vi kan inte ta emot exempelvis följesedlar, reklam eller räntefakturor i dessa försändelser.

Kontakt vid fakturafrågor

För att komma i kontakt med Lantmännens leverantörsreskontra gällande exempelvis krav, räntefakturor och övriga fakturafrågor kan nedan e-post adresser användas för respektive bolag som ärendet gäller.

Lantmännen Aspen aspen.ekonomi@lantmannen.com
Lantmännen Cerealia lmea.ptp.cerealia@lantmannen.com
Lantmännen Ek för lmea.ptp.ekfor@lantmannen.com
Lantmännens fastighetsbolag fastigheter.agresso.leverantorsfakturor@lantmannen.com
Lantmännen Maskin AB lmea.ptp.maskin@lantmannen.com
Lantmännen Unibake AB info@unibake.se
Lantmännen Småbolag lmea.ptp.smabolag@lantmannen.com
Lantmännen Agroetanol AB lmea.ptp.agroetanol@lantmannen.com
Lantmännen Reppe AB lmea.ptp.reppe@lantmannen.com
Lantmännen Agro Oy lmea.ptp.agro.oy@lantmannen.com
Lantmännen Krafft AB lmea.ptp.krafft@lantmannen.com
Lantmännen Seed AB lmea.ptp.seed@lantmannen.com