Aktuellt i distrikt Kronoberg

Välkommen på våra aktiviteter!

 

  • Ungdomsresa! Vi planerar en 2- dagars ungdomsresa den 16-17mars. Planen är att besöka Lantmännens försöksgård Viken, Fendtcentret i Vara, besök/eller info om försöken och tekniken på Bjertorp samt ett gårdsbesök. Vi känner att vi vill kolla av om intresse finns för denna resa, så hör gärna av er om de låter intressant eller ni har några inspel till oss.
  • Hör av er till vår ungdomsansvariga Malin (070-3891301) vid intresse
 

Hej alla medlemmar och god fortsättning på skördeåret -21!

Vi har alla kommit olika långt i vårt arbete på gårdarna, men när man pratar med kollegor kan jag förstå att vi alla i vårt lilla distrikt har stora variationer av nederbörd. Somliga fick regn i tid under juni- juli, och andra fick en lång period av torka och hemska tankar om minnen ifrån -18. Regnet kom till sist men för mången vårgröda blev det för sent.
Höstgrödorna ser så här långt ut att avkastat betydligt bättre tack och lov. Men med dagens foderpriser som är just nu är vi alla glada över spannmålen som produceras hemma på våra gårdar.
Just nu är det som det pratas allra mest om skörden, som ger lägre mängd än väntat och till höga avräkningspriser, vilket är bra för våra medlemmar som säljer spannmål men det blir tufft för oss som ska köpa till våra djur. Det kommer antagligen bli att marknaden styr och det vänder men när? Det vet vi inte ännu.
Nu äntligen känns det som om det kan börja att lätta med restriktioner runt Covid 19. Vi har fortfarande restriktioner att följa men vi ska försöka att anordna några träffar så bra vi kan med respekt för varandra. Saker och ting kan snabbt ändras, men vår plan är en installningsträff i Össlöv den 23/9, och en majsdag runt Ingelstad den 29/9.
Planen är även att besöka Lantmännens skogscentrum i Värnamo under oktober månad. Höstmötet planerar vi att ha inne på anläggningen under november månad där temat ska vara Lantmännen Maskin nu och i framtiden.
Vi ska även medverka vid den årliga matrundan helgen 18-19/9.
Hoppas att vi ses på någon av våra aktiviteter under hösten!Stefan Andersson, distriktsoordförande Kronoberg


2020 är ett år som vi inte glömmer på länge.

Men vi bönder och medlemmar i Lantmännen är vana vid stora utmaningar. Pandemin i sig kan vara ett hot för den enskilde och en prövning för familjen. Men för lantbrukaren kan detta vara en möjlighet att vårt kära land ser att vi behöver produktion i Sverigeoch då tänker jag givetvis på LIVSMEDEL!

Vi brukar säga att blir aldrig så bra som man hoppas eller så dåligt som man tror men förhoppningsvis så måste världen bli lite bättre efter en sådan här prövning. Lantbruksåret som sådant har ju varit bra, vallfodret har blivit välbärgat med bra värden, spannmålsskörden gick rätt så bra med hyfsad avkastning och mjölkinvägningen i länet har ökat i höst, så när vi summerar våra bokslut bör det kunna se bra ut även om arbetsinsatsen är stor.

I Lantmännen har det var ett annorlunda år på många sätt med ändrad produktion i linjerna för livsmedel och annat tänk för personal och medarbetare. Medan vi på medlemssidan och förtroendevalda har fått lära oss att använda Teams och sociala medier för att nå varandra och medlemmar. Den sociala delen har förändrats men samtidigt har resorna minskat och mötena blivit färre.
Det mesta av aktiviteterna blev inställda men ett fysiskt gårdsbesök blev det i oktober och ett digitalt höstmöte i november, så lite aktivitet har vi haft under 2020. Vår förhoppning är att ett nytt år kommer med nya möjligheter och vaccin så ska vi kunna genomföra nya aktiviteter framgent.
Vi vill med detta tacka alla medarbetare och ni medlemmar i Lantmännen för 2020

Vi tillönskar er en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT BONDEÅR!

Din distriktsstyrelse i Kronoberg


En hälsning från Stefan Andersson, ordförande

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få bli ordförande för distrikt Kronoberg. Det ska bli en spännande tid, och förhoppningsvis kan vi påverka och göra er vardag bättre. Jag tycker att vi är en välfungerande styrelse där alla vill vara med och arbeta och engagera sig. Det känns bra, vi bor ju alla i ett animaliebälte så foderfrågor och Maskins verksamhet diskuteras flitigt.

Det är som ni alla vet en annorlunda tid nu. Vi hann precis att ha våran stämma i Kronoberg innan Coronan slog till mot Sverige med full kraft. Flertalet av de andra distriktsstämmorna i Lantmännen gick inte att genomföra på plats, utan löstes digitalt eller på annat sätt. Det är ju något som har påverkat oss alla på något sätt. Antingen har vi någon som har blivit drabbad, äldre föräldrar eller någon som är i riskgruppen i vår närhet. Vi måste alla vara rädda om varandra och respektera de. Något unikt med denna situation är att vi bönder har fått ”en samhällsviktig funktion” - inte en dag för tidigt även om vi alla visste om det sedan tidigare. Vi får hoppas bara att vi inte är bortglömda igen innan jul.

Eftersom situationen är som den är blir det inga fysiska möten eller träffar som vi brukar ha under sommaren. Det finns tankar och planer inför hösten men har ni tips på aktiviteter så hör gärna av er, det är alltid positivt med inspel. När vi kan börja ordna aktiviteter igen återkommer vi mer mer information. 

Stämma och utdelning

Vår ordinarie föreningsstämma blev genomförd den 7 maj i digital form. Den avlöpte väl och det uppstod inga större problem. Lite märklig känsla att sitta hemma vid köksbordet istället för att vara i Stockholm, men det var inga problem. Pengar och tid sparades, sedan försvann känslan att man kunde diskutera med någon annan om frågor som kom upp. Det var en genomgående lugn och god stämning på mötet, inget som hettade till direkt. Motionsbehandlingen kommer att skjutas fram till ett senare tillfälle.

 


Foto Johan Olsson

Klirr i kassan - högsta utdelningen någonsin!

Styrelsens förslag på utdelning fastlades, vilket innebär att de flesta av er bör ha fått ett brev nu där ni ser hur stor er utdelning och återbäring blev. Det kanske inte har undgått någon, men det var den högsta utdelningen någonsin - hela 733 miljoner till oss medlemmar. Det som jag tycker vi ska poängtera är att återbäringen var 1,75% på handel med Lantbruk och 1% på Maskin, det som gärna glöms bort men som ger pengar till er är utdelningen på insatsemissionen vilket baseras på 50% på handel och 50% på tidigare insatser. Vilket sammanlagt gör nästan 3% i återbäring på handeln med Lantbruk och knappt 2,5% på Maskin. Det är inget som ska räknas med i affären utan ses mer som något positivt i slutet av året. Men ej att förringa!

Ny distriktsstyrelse

Vi i styrelsen har inte heller träffats ännu utan vi har haft två digitala möten där vi har konstituerat oss och beslutat om sedvanliga medlemsärende.  Jag vill passa på att presenteras oss; vi är nu sju animalieproducenter i styrelsen. Roligt är att nu sedan stämman är vi två kvinnor och fem män. Äntligen har Gunilla fått sällskap av den nyvalda kvinna Malin Gustavsson. En ung engagerad mjölkproducent som nog de flesta vet vem hon är pga. av sin stora öppenhet och vilja att debattera för svensk livsmedelsproduktion. Läs mer om Malin längre ner på sidan.

Själv heter jag Stefan Andersson, jag bor utanför Vislanda på min föräldragård tillsammans med sambo Helen och två döttrar som är 12 respektive 14 år. Vi bedriver mjölk- och köttproduktion sedan 2006, det finns ca 90 mjölkande och 45 kalvande dikor. Alla djur som föds på gården föds upp till slakt, vilket gör att mjölken är huvudinriktningen men köttet är en viktigt gren för oss med. Vi brukar lika mycket hektar bete som åker så därför behövs alla köttdjur. Vi har två medarbetare, en dräng och en piga.

På återhörande

Som alltid är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen för diskussion och funderingar kring Lantmännen. Även om stora delar av värden står stilla så fortsätter våra verksamheter på gårdarna som vanligt!


Stefan Andersson

Ny i distriktsstyrelsen

Hej!
Jag heter Malin Gustavsson och bor på en gård strax utanför Ryssby med min sambo och ettåriga dotter. Bedriver här ekologisk mjölkproduktion och tar (vanligtvis) emot många studiebesök och skolklasser.
Jag brinner för att informera och "utbilda" konsumenter inom de gröna näringarna.
Tycker Lantmännen är en spännande organisation som jag ser fram emot att lära mig mer om.


Malin Gustavsson

Kontaktuppgifter till distriktsstyrelsen och valberedningen