Förutsättningar för skörden 2023: Uppland, Västmanland, Närke

Årets spannmålsskörd i Uppland, Västmanland och Närke förväntas bli lägre än under ett normalår. Samtidigt är en god skörd av extra stor vikt för lantbrukarna i år när priserna på insatser varit höga.

Årets växtodlingssäsong har präglats av högre risker för lantbrukarna eftersom de köpt mycket av insatserna till höga priser, fått högre räntekostnader och sett hur priset på spannmålsmarknaden fallit under en längre period. Tillsammans med erfarenheten från 2018, har det lett till att lantbrukarna blivit mycket noggranna med att optimera sina insatser för att hantera både torka och andra utmaningar.

Cathrine Wallin, Regionchef Norr, Lantmännen

Efter fjolårets skörd höstsådde lantbrukarna i mellersta Sverige stora arealer vete vilka visade god tillväxt in i november. Med undantag för en köldknäpp i mitten av december var vintern mild och gynnsam vilket gav grödorna goda förutsättningar att etablera sig. Däremot fick den höstsådda rapsen en tuffare senvinter med fält som låg under vatten vilket gjorde att i flera områden utvintrade, framför allt där jorden har varit sämre dränerad. I Närke klarade sig rapsen dock bättre.

Vårsådden av korn, havre, vårvete och ärtor har haft en varierande utveckling, det som såddes tidigt har gynnats av att ta del av markfukt och tidiga regn. Sedan gick det inte att så igen förrän i mitten av maj. Redan nu kan det konstateras att det blivit sämre tillväxt för de som sått vid de senare så tidpunkterna, till stor del på grund av bristen på regn.

– När det gäller vårrapsen så har vi en mindre areal sådd i år men det som är sått ser generellt bra ut. Utöver att grödan behöver nederbörd, finns det med värmen och torkan risk för insektsangrepp i grödan och att avkastningen sjunker även av den anledningen. Även ärtfälten som nu ser bra ut behöver regn för inte tappa i avkastning, utvecklar Cathrine Wallin.

Värmen har stressat mognaden i vetefälten men nederbörden i juli ser ut att kunna ge en högre tusenkornvikt då kärnorna matas och blir större. Nederbörden minskar också risken för en brådmogen gröda och en allt för tidig skörd.

– Så här långt ser grödorna fortfarande relativt bra ut även om redan nu vet att det inte kommer att bli några rekordskördar, säger Cathrine Wallin.

Första vallskörden har på många håll varit under en halv normalskörd, i vissa fall lägre än så. I början juli kom det regn och prognoserna för andra- och tredjeskördarna av vall ser mer positiva ut.

För mer information, kontakta gärna

Cathrine Wallin, Regionchef Norr
Tel:
010556 19 94
E-post:
cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com