Förutsättningar för skörden 2023: Dalarna, Gästrikland och Hälsingland

Årets spannmålsskörd i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland förväntas bli betydligt lägre än under ett normalår. Samtidigt är en god skörd av extra stor vikt för lantbrukarna i år när priserna på insatser varit höga.

Årets växtodlingssäsong har präglats av högre risker för lantbrukarna eftersom de köpt mycket av insatserna till höga priser, fått högre räntekostnader och sett hur priset på spannmålsmarknaden fallit under en längre period. Tillsammans med erfarenheten från 2018, har det lett till att lantbrukarna blivit mycket noggranna med att optimera sina insatser för att hantera både torka och andra utmaningar.

Cathrine Wallin, Regionchef Norr, Lantmännen.

Efter fjolårets skörd höstsådde lantbrukarna i mellersta Sverige stora arealer vete och raps. I Dalarna och Gästrikland var den senare delen av vintern mycket tuff med varierande väder, mycket snö och vattenfyllda fält. Dessa förhållanden tog mycket hårt på framför allt rapsen där det allra mesta behövde köras upp. De höstvetefält som klarade sig är glesa och kommer ge sämre avkastning, i synnerhet i Hälsingland.

Vårsådden av korn, havre, vårvete och ärtor har varit varierande. Det som såddes tidigt på lättare jordar i slutet av april har gynnats av att ta del av markfukt och tidiga regn medan det som såddes efter regnet haft mycket svårt att komma upp.

Värmen har stressat mognaden i vetefälten men nederbörden i juli ser ut att kunna ge en högre tusenkornvikt då kärnorna matas och blir större. Nederbörden minskar också risken för en brådmogen gröda och en allt för tidig skörd. Förutsättningarna i Hälsingland är fortsatt svåra då nederbörden varit mycket begränsad.

– Vi kan redan nu säga att det inte kommer att bli några rekordskördar, frågan är snarare hur mycket av skördepotentialen som redan har gått förlorad. Och då främst till följd av torkan, konstaterar Cathrine Wallin.

Första vallskörden har på många håll varit under en halv normalskörd, i vissa fall lägre än så. I början juli kom det regn och prognoserna för andra- och tredjeskördarna av vall ser, med undantag för vallarna i Hälsingland, mer positiva ut

För mer information, kontakta gärna

Cathrine Wallin, Regionchef Norr
Tel:
010556 19 94 
E-post:
cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com