Förutsättningar för skörden 2023: Gotland

Årets spannmålsskörd på Gotland förväntas bli lägre än under ett normalår. Samtidigt är en god skörd av extra stor vikt för lantbrukarna i år när priserna på insatser varit höga.

Det har på många sätt varit en speciell odlingssäsong i år. De dyra insatserna, högre räntekostnader och erfarenheterna av torkan 2018 har gjort att lantbrukarna mycket aktivt optimerat användningen av insatser på sina fält.

Ida Åhlén, Regionchef Öst, Lantmännen

Efter fjolårets skörd höstsådde lantbrukarna på Gotland stora arealer vilka initialt visade god tillväxt. Det höstsådda kornet har högst skördepotential medan vete och raps drabbats hårdare av torka och värme.

Vårsådda grödor har generellt klarat sig sämre i den torra väderleken men grödor odlade på myrjordar har fortfarande väta kvar att förse grödorna med. Utöver torkläget drabbades grödorna även av frostnätter under våren vilket även det påverkat potentialen negativt.

– Det torra vädret till trots är jag förhoppningsfull. Med lite mer regn framöver blir den gotländska spannmålsskörden sannolikt inte så mycket lägre än under ett normalår. Förutsättningarna är generellt bättre jämfört med 2018, även om läget på flera håll är ansträngt. För enskilda lantbrukare kan dock årets odlingssäsong jämställas med 2018.Förstaskörden av vall har på många håll varit mycket låga. Oroande framåt är att vallarna inte kommer igång igen på grund av torkan för att ge en tillräcklig andraskörd, även om det kommit viss nederbörd i början av juli.

För mer information, kontakta gärna

Ida Åhlén, Regionchef Öst
Tel:
010 556 89 27 
E-post:
ida.ahlen@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com