Förutsättningar för skörden 2023: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Årets spannmålsskörd i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland förväntas bli lägre än under ett normalår. Samtidigt är en god skörd av extra stor vikt för lantbrukarna i år när priserna på insatser varit höga.

Årets växtodlingssäsong har präglats av högre risker för lantbrukarna eftersom de köpt mycket av insatserna till höga priser, fått högre räntekostnader och sett hur priset på spannmålsmarknaden fallit under en längre period. Tillsammans med erfarenheten från 2018, har det lett till att lantbrukarna blivit mycket noggranna med att optimera sina insatser för att hantera både torka och andra utmaningar.

Cathrine Wallin, Regionchef Norr, Lantmännen

I norra Sverige sås främst korn under våren och de små arealerna höstsådda grödor har haft svårt att klara vintern. Men vissa sorter som exempelvis höstvetet Ceylon har klarat sig bättre.

– Det är positivt att spannmålsodlingen ökar i norra Sverige och att det finns ett starkt intresse för att odla andra sädesslag än korn, inte minst höst- och vårvete, säger Cathrine Wallin.

Vårsådden var mycket sen i år och på de flesta håll har det saknat tillräcklig nederbörd för att grödan ska få den energi den behöver för att gro ordentligt. Istället har grödorna i hög utsträckning bara precis lyckats ta sig upp. Det är för tidigt att avgöra vilka avkastningsnivåer skörden i norra Sverige rör sig mot.

I Jämtland och Västernorrland har förstaskörden av vall haft varierande utfall med nivåer så låga som halva skördar. Nu behövs det regn som utlovas i prognoserna för att säkra vallarnas återväxt och att andraskördarna ska bli bättre.

För mer information, kontakta gärna

Cathrine Wallin, Regionchef Norr 
Tel: 010556 19 94 
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com 

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com