Förutsättningar för skörden 2023: Östergötland och Sörmland

Årets spannmålsskörd i Östergötland och Sörmland förväntas bli lägre än under ett normalår för vårsäden men i linje med ett normalår för de höstsådda grödorna. Samtidigt är en god skörd av extra stor vikt för lantbrukarna i år när priserna på insatser varit höga.

Det har på många sätt varit en speciell odlingssäsong i år. De dyra insatserna, högre räntekostnader och erfarenheterna av torkan 2018 har gjort att lantbrukarna mycket aktivt optimerat användningen av insatser på sina fält.

Ida Åhlén, Regionchef Öst, Lantmännen

Efter fjolårets skörd höstsådde lantbrukarna i östra Sverige stora arealer vilka visade god tillväxt under höst och vinter med låg utvintring till följd. Vårbruket startade senare än vanligt, vilket gav de vårsådda grödorna sämre möjlighet att etablera sig för att stå emot torkan och värmen som följde under maj och juni. Nederbörden som fallit i början av juli har förbättrat förutsättningarna, men grödornas skördepotential har trots det redan begränsats, särskilt för vårsäden.

– Höstsådden av både spannmål och oljeväxter har varit rekordstor och förutsättningarna för dessa har varit gynnsamma april ut på många håll i regionen. Arealerna i Sörmland har påverkats mindre negativt av bristen på regn, medan det finns en osäkerhet i Östergötland kring hur pass negativt skördepotentialen påverkats av torkan. Jag kan samtidigt notera att det är mycket stora lokala variationer i regionen, konstaterar Ida Åhlén.

Skörden i Östergötland och Sörmland prognostiseras sammantaget att ligga i linje med ett normalår för höstgrödor och något lägre för vårgrödorna.

– Hur varmt det blir framöver och mängden nederbörd är som alltid det som ger utslag på skörden. Även om skördepotentialen begränsats kan de senaste regnen gynna tusenkornvikten, vilket är positivt, avslutar Ida Åhlén.

Första vallskörden har på många håll varit mycket låg - i vissa fall på nivåer under en halv normalskörd. Den senaste tidens regn och nederbördprognoserna de kommande två veckorna ger hopp om en relativt god andraskörd.

För mer information, kontakta gärna

Ida Åhlén, Regionchef Öst
Tel:
010 556 89 27
E-post:
ida.ahlen@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com