Förutsättningar för skörden 2023: Halland, Skåne, Blekinge och Kalmar, Öland

Årets spannmålsskörd i Halland, Skåne, Blekinge samt i Kalmar och på Öland förväntas bli lägre än under ett normalår. Samtidigt är en god skörd av extra stor vikt för lantbrukarna i år när priserna på insatser varit höga. 

Detta har varit den dyraste växtodlingssäsongen i min karriär, och tillsammans med stigande räntekostnader är konsekvenserna av ett torkår större än vad de brukar vara för lantbrukarna. Min upplevelse är att medvetenheten kring det, tillsammans med erfarenheten från 2018, lett till att lantbrukarna varit mer följsamma än tidigare för att optimera sina insatser.

Fredrik Bodin, Regionchef Syd, Lantmännen

Efter fjolårets skörd höstsådde lantbrukarna i södra Sverige stora arealer vilka visade god tillväxt in i november. Under december slog vädret om väldigt snabbt och gick från 12 plusgrader till 12 minus, vilket drabbade mycket av den höstsådda rapsen. Övriga grödor klarade sig bättre från utvintring under månaden med vinterkyla.

En kall vår med mycket nederbörd ledde till att vårbruket inte kunde sättas igång förrän i april på de flesta håll i regionen. Nederbörden medförde visserligen bättre förutsättningar att motstå de torra veckorna som skulle komma maj och juni, men köldknäppar i april hade negativ påverkan på mycket av vallarna (som används som hö och ensilage till boskap).

Först i juni då temperaturerna steg kunde effekterna av det torra vädret sedan i maj urskönjas. De uttunnade bestånden med höstsådd raps som tagit stryk under vintern fick inte vatten nog för att orka breda ut sig och skapa en stor planta som kompenserar det tunna beståndet. Maltkornet är kortare än brukligt och har inte haft förutsättningar att producera skott i önskad utsträckning.

Relativt övriga grödor har vetet bäst förutsättningar inför kommande skörd. Höstvetet som fick en bra etablering och övervintrade väl gör allt det kan för att stå emot torkan. En ansenlig del av potentialen har redan gått förlorad och prognosen blir sämre för varje dag utan tillräckligt med regn.

– Vi har en bättre mix av grödor idag med betydligt större höstsådda arealer vilket talar för att årets skörd, trots torkan, på totalen kommer vara större än torkåret 2018. Men temperaturerna får inte bli allt för höga och vi behöver regn för att inte fortsätta tappa potential, utvecklar Fredrik Bodin.

Första vallskörden har på många håll varit mycket låga - i vissa fall på nivåer under en halv normalskörd, i Halland och västra Skåne ser dessa skördar något bättre ut. Oroande är framåt är att de vallarna inte kommer igång igen på grund av torkan för att ge en andra skörd. Läget har förbättrats något då flera områden har fått regn och vi ser att vallarna vaknar till liv igen men även här behövs mer regn för att producera en bra andra och tredje skörd.

 

För mer information, kontakta gärna

Per Gerhardsson, Chef Inköp Spannmål
Tel:
010 556 11 07
E-post: per.gerhardsson@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com