Förutsättningar för skörden: Skaraborg, Dalsland och Värmland

Årets spannmålsskörd i Skaraborg, Dalsland och Värmland förväntas bli lägre än under ett normalår, hur mycket är helt avhängigt mängden nederbörd. Samtidigt är en god skörd av extra stor vikt för lantbrukarna i år när priserna på insatser varit höga.

Det har varit en dyr växtodlingssäsong, och i kombination med höga räntekostnader är konsekvenserna av ett torkår större i år än vad de brukar vara för lantbrukarna. Medvetenheten kring det, och inte minst erfarenheterna av 2018, har lett till att lantbrukarna varit mer noggranna med att optimera sina insatser.

 

Magnus Olsson, Regionchef Väst, Lantmännen

Efter fjolårets skörd sådde lantbrukarna i västra Sverige stora höstsådda arealer vilka visade god tillväxt hela vägen fram till maj när vädret slog om, regnet slutade falla och temperaturerna steg.

Höstgrödorna etablerades väl och klarade sig bra under vintermånaderna. Väderförhållandena under årets första månader gav lantbrukarna goda förutsättningar att göra sina insatser och skördepotentialen såg lovande ut.

Svala temperaturer och god nederbörd under våren fick grödornas rotsystem att utvecklas väl med många sidoskott, vilket är en viktig förutsättning för en god skörd.

Både under maj och juni har solen visat sig oftare än normalt vilket gjort att grödorna utvecklat sig snabbare än vad som är optimalt.

– Förutsättningarna såg mycket goda ut och skördepotentialen var i princip så hög som den kunde vara fram till maj månad, därefter har vi tappat potential i och med torkan. Den nederbörd som fallit förbättrar visserligen förutsättningarna men kommer inte fullt ut kompensera för det stora tappet dessförinnan, säger Magnus Olsson.

Den första vallskörden togs under fina skördeförhållanden men både kvantiteten och kvalitén varierade mer än under ett normalår. Vidare gör torkan att oron ökar för att det även ska bli en dålig andra skörd.

– Resultatet av vallskördarna får konsekvenser för de lantbrukare som håller djur. Vallen kan såklart ersättas med köpta foder men det ökar pressen ytterligare på lönsamheten för lantbrukaren. Ett alternativt scenario är en situation där spannmål slås som helsidesensilage istället för att skördas som just spannmål. Vi ser fram emot en väderlek där kärnorna matar sig väl, att tillväxten i vallarna blir goda och att skörden kan bärgas under goda betingelser, avslutar Magnus Olsson.

För mer information, kontakta

Magnus Olsson, Regionchef Väst
Tel:
010 – 556 08 16
E-post:
magnus.x.olsson@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com