Lantmännens resa startade för mer än 100 år sedan, när svenska lantbrukare gick ihop för att hitta nya sätt att skapa värde och nytta av spannmål. Sedan dess har Lantmännen haft som mål att utveckla en lönsam och hållbar verksamhet baserad på just spannmål – en väldigt liten produkt med enorm potential.

Vilka vi är

Idag är vi en internationell och växande koncern med verksamhet i över 20 länder och inom hela värdekedjan – från jord till bord. I en värld med växande befolkning, accelererande klimatförändringar och allt mer medvetna konsumenter är efterfrågan på innovativa och hållbara spannmålslösningar större än någonsin. För att vi ska kunna behålla vår ledande position och skapa nya sätt att använda spannmål på, så omger vi oss med 10 000 drivna medarbetare som utmanar varandra och sig själva - människor som kan reimagine the world of grain.

Läs mer om Lantmännens koncern