Våra värderingar och ledstjärnor är allt vi är, allt vi gör, allt vi väjer och alla våra beslut. De bildar vår företagskultur och är en viktig ingrediens till både vårt medarbetarlöfte och vårt löfte till marknaden.

Våra värderingar 

Lantmännens värderingar - Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft - guidar oss i vårt dagliga arbete. Genom att ha ett öppet klimat baserat på tillit, transparens och kommunikation, med medarbetare som tar initiativ och agerar proaktivt, samt att se allt som en del av en större helhet, kan vi fortsätta att vara ett attraktivt, lönsamt och framgångsrikt företag – och fortsätta utvecklas till ett ännu bättre ställe att jobba på.

Öppenhet - våga fråga, våga lyssna

Vi behöver vara öppna för förändringar på marknaden och i våra kunders beteende. Vi behöver också vara flexibla och beredda på att anpassa oss till förändringarna på ett snabbt sätt. Här på Lantmännen arbetar vi för att skapa ett öppet klimat där tillit, transparens och kommunikation är viktiga delar. Vi uppskattar att få feedback och förstår att det hjälper oss utvecklas som individer.

Handlingskraft - agera för att komma framåt

Handlingskraft handlar om att ta initiativ, agera på ett proaktivt sätt – och ta personligt ansvar för att skapa resultat. Vi engagerar oss och fattar beslut som hjälper oss att utvecklas och hitta nya, bättre lösningar. Det innebär också att det är helt ok att göra misstag, eftersom det lär oss något till nästa gång. Vi skapar framgångsrika team genom att stödja och hjälpa varandra i våra utmaningar.

Helhetssyn - arbeta tillsammans för den bättre helheten

Vi agerar på ett hållbart och långsiktig sätt och ser hela vår verksamhet, vår egen avdelning och oss själva som delar av något större. Vi tar alla ansvar för att bidra till hela företaget - från jord till bord - och letar ständigt efter nya sätt att samarbeta bättre med våra kollegor och stärka relationerna till dem. Vi ser till hela Lantmännen.

Ledarskapets ledstjärnor

Med utgångspunkt i våra värderingar har Lantmännen sex ledstjärnor som belyser det viktiga ansvaret hos våra ledare. Bra ledarskap är avgörande och vi vill att våra ledare kontinuerligt ska utveckla både sig själva och andra medarbetare, och vara skickliga på att motivera och inspirera andra – bland annat genom att se potentialen i varje individ. Att kunna kommunicera tydligt och vara inkluderande och mottaglig för intryck är viktiga egenskaper för en ledare på Lantmännen. Därför har vi utarbetat sex ledstjärnor för våra ledare, som visar hur vi ser på arbetet som chef.