Lantmännen tog emot 1 750 lastbilar med spannmål på Djurön

2020-11-02: Skördearbetet i Sverige är avslutat och Lantmännen summerar årets skörd och spannmålsmottagning, som har varit extremt intensiv. På Lantmännens spannmålsanläggning på Djurön utanför Norrköping – som är mycket viktig för den svenska spannmålsexporten, var tempot högt.

I juli publicerades Lantmännens skördeprognos; en uppskattning av den svenska skördens storlek på 6,1 miljoner ton av spannmål, oljeväxter och trindsäd. Jordbruksverkets senaste siffra, som släpptes i augusti, ligger på nästan 6,4 miljoner ton. Skörden är nu avslutad i hela Sverige.

– Årets skörd är nu bärgad och vi kan konstatera att den är normalstor. Det kommande årets behov av spannmål i Sverige är därmed säkrat, vilket är av stor vikt för både svensk livsmedelsförsörjning och för vår förmåga att exportera svensk spannmål till andra länder, säger Per Gerhardsson, chef för Lantmännens spannmålsinköp.

137141 Lastning storbåt havre Djurön, foto Lantmännen_780x510.jpgLastning av havre på storbåt utanför Djurön.                                                                    

Vädret under skörd var stabilt och gjorde att skördeperioden blev ovanligt intensiv, vilket ledde till ett mycket högt tempo vid Lantmännens mottagningsanläggningar. Lantmännen har 51 spannmålsanläggningar över hela landet och tar emot en stor andel av den svenska skörden. Det har varit ett hårt tryck från söder till norr och i år togs totalt 1,7 miljoner ton emot under skördeperioden (1 juli till 14 oktober).

– Lantmännens spannmålsmottagning på Djurön utanför Norrköping är motorn för lantbrukarna i Östergötland. Skörden är nu avslutad i regionen. Det var ett högt tempo under skördeperioden i år och vi tog emot totalt 78 000 ton spannmål på anläggningen på Djurön – vilket motsvarar 1 750 lastbilar, säger Anders Krafft, regionchef på Lantmännens region Öst.

Djurön 4, foto Jakob Johansson_780x520.jpg
Redan vid förra sekelskiftet fanns det kvarnverksamhet på Djurön.                                Foto: Jakob Johansson

Lantmännens silos på Djurön är Europas största spannmålsanläggning för export och ett känt landmärke i Norrköping. Anläggningen har en kapacitet på 250 000 ton spannmål, varav en stor andel går på export. Spannmålsanläggningen har ett fördelaktigt hamnläge – Djurön har länge varit betydelsefull för spannmålsexport, med kajer där större båtar på 60 000 ton kan lastas. Redan vid förra sekelskiftet fanns det kvarnverksamhet i mindre skala ute på Djurön och Lantmännens silos har funnits på platsen sedan 1978. När sjöfarten ökade på 1980-talet började Lantmännen skeppa bland annat vete till USA och Indien från den östgötska anläggningen.

Anläggningen på Djurön är också viktig för andra närliggande regioner och en hel del spannmål från orter norr om Mälaren levereras hit, då området norr om Mälaren har ett underskott på lagringskapacitet.

– Anläggningen på Djurön är en av Lantmännens viktigaste mottagningsanläggningar och den största för export. En bra spannmålsmottagning i hela landet är avgörande för våra svenska lantbrukare och utgör en viktig del i livsmedelsvärdekedjan och Sveriges förmåga till självförsörjning, men även för export, säger Per Gerhardsson.

Läs mer om årets skörd här

Se fler bilder från Lantmännen

Kontakt

Per Gerhardsson 
Inköpschef spannmål, Lantmännen 
Tel: 0702 91 02 44  
E-postper.gerhardsson@lantmannen.com   

Anders Krafft 
Regionchef på Lantmännens region Öst
 
Tel0703 35 65 31 
E-postanders.krafft@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning   
Tel: 010 556 88 00  
E-postpress@lantmannen.com