2 000 lastbilar av högkvalitativt vete i Hargshamn

2020-11-02: Skördearbetet i Sverige är avslutat och Lantmännen summerar årets skörd och spannmålsmottagning, som har varit extremt intensiv. På Lantmännens nyinvigda spannmålsanläggning i uppländska Hargshamn, som hanterar högkvalitativt vete till exportmarknaden, var tempot högt.

I juli publicerades Lantmännens skördeprognos; en uppskattning av den svenska skördens storlek på 6,1 miljoner ton av spannmål, oljeväxter och trindsäd. Jordbruksverkets senaste siffra, som släpptes i augusti, ligger på nästan 6,4 miljoner ton. Skörden är nu avslutad i hela Sverige.

– Årets skörd är nu bärgad och vi kan konstatera att den är normalstor. Det kommande årets behov av spannmål i Sverige är därmed säkrat, vilket är av stor vikt för både svensk livsmedelsförsörjning och för vår förmåga att exportera svensk spannmål till andra länder, säger Per Gerhardsson, chef för Lantmännens spannmålsinköp.

imagelq31q.png
I Hargshamn har man tagit emot 90 000 ton spannmål i år.                                                  Foto: Johan Olsson 

Vädret under skörd var stabilt och gjorde att skördeperioden blev ovanligt intensiv, vilket ledde till ett mycket högt tempo vid Lantmännens mottagningsanläggningar. Lantmännen har 51 spannmålsanläggningar över hela landet och tar emot en stor andel av den svenska skörden. Det har varit ett hårt tryck från söder till norr och i år togs totalt 1,7 miljoner ton emot under skördeperioden (1 juli till 14 oktober).

– Den intensiva skörden är nu avslutad i regionen, och satte stor press på logistiken till vår nya spannmålsmottagning i Uppland. Tempot var högt i år och vi tog emot totalt 90 000 ton spannmål på anläggningen i Hargshamn – vilket motsvarar 2 250 lastbilar, säger Cathrine Wallin, regionchef på Lantmännens region Svea.    

Lantmännens spannmålsanläggning i Hargshamn är relativt nyinvigd; den slog upp dörrarna den 16 maj 2019. Anläggningen tar emot stora volymer vete – i första hand kvarnvete, från lantbrukare norr om Mälaren; Västerås, Enköping, Uppsala, Sala och från orter i Dalarna.

Hargshamn08 Ove Jansson_780x520.jpg
Ove Jansson har jobbat med spannmålshanteringen i Uppland sedan 1974.

Anläggningen är specialiserad på att hantera höstvete för export till andra länder. All spannmål som tas emot går vidare på export och från kajen i Hargshamn går fartygen som på löpande band. Muddring i hamnen, som innebär att man fördjupar farleden, påbörjades den 1 oktober i år. Muddringsarbetet kommer att fördubbla hamnens kapacitet och möjliggöra mer effektiva och miljövänliga transporter genom att större fartyg – båtar som lastar 30 000 ton, kan lägga till.

– Årets skörd har inte bara varit ovanligt snabb, utan är också av mycket god kvalitet. Fartygen som går iväg nu är fullastade med högkvalitativt vete, säger Cathrine Wallin.

Lantmännen har de två senaste åren arbetat intensivt med projektet ”Rätt kapacitet”, som syftar till att öka mottagnings- och transportkapacitet för gårdshämtningar i flera områden, vilket bland annat har inneburit ökade tork- och lagringsresurser på flera håll i landet.

– En bra spannmålsmottagning i hela landet är avgörande för våra svenska lantbrukare och utgör en viktig del i livsmedelsvärdekedjan och Sveriges förmåga till självförsörjning, säger Per Gerhardsson.

Läs mer om årets skörd här

Se fler bilder från Lantmännen

Kontakt

Per Gerhardsson
Inköpschef spannmål, Lantmännen
Tel: 0702 91 02 44
E-post: per.gerhardsson@lantmannen.com  

Cathrine Wallin
Regionchef på Lantmännens region Svea
Tel: 0727 03 74 83
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com