Lantmännens anläggning i Lidköping tog emot nästan 4 000 lastbilar med spannmål

2020-11-02: Skördearbetet i Sverige är avslutat och Lantmännen summerar årets skörd och spannmålsmottagning, som har varit ovanligt intensiv. På Lantmännens spannmålsanläggning i Lidköping – som bland annat tar emot en stor mängd havre, var tempot högt.

I juli publicerades Lantmännens skördeprognos; en uppskattning av den svenska skördens storlek på 6,1 miljoner ton av spannmål, oljeväxter och trindsäd. Jordbruksverkets senaste siffra, som släpptes i augusti, ligger på nästan 6,4 miljoner ton. Skörden är nu avslutad i hela Sverige.  

– Årets skörd är nu bärgad och vi kan konstatera att den är normalstor. Det kommande årets behov av spannmål i Sverige är därmed säkrat, vilket är av stor vikt för både svensk livsmedelsförsörjning och för vår förmåga att exportera svensk spannmål till andra länder, säger Per Gerhardsson, chef för Lantmännens spannmålsinköp. 

Vädret under skörd var stabilt och gjorde att skördeperioden blev ovanligt intensiv, vilket ledde till ett mycket högt tempo vid Lantmännens mottagningsanläggningar. Lantmännen har 51 spannmålsanläggningar över hela landet och tar emot en stor andel av den svenska skörden. Det har varit ett hårt tryck från söder till norr och i år togs totalt 1,7 miljoner ton emot under skördeperioden (1 juli till 14 oktober).  

Towa_Pettersson_Batlastning_Lidkoping_780x520.jpg
Lantmännens spannmålsmottagning i Lidköping tar emot spannmålsleveranser från hela Västergötland.

– Lantmännens spannmålsmottagning i Lidköping är motorn för Sveriges lantbrukare i västra SverigeÅrets skörd, som är normalstor och gav spannmål av hög kvalitet, är nu avslutad i regionen. Vi tog emot totalt 145 000 ton spannmål på anläggningen i Lidköping – vilket motsvarar 3 625 lastbilar, säger Bengt Karlsson, regionchef på Lantmännens region Väst.   

Lantmännens spannmålsmottagning i Lidköping tar emot spannmålsleveranser från hela Västergötland samt från Värmland och hanterar bland annat en stor mängd havre. Havre är en mycket populär gröda med viktiga hälsoegenskaper, som det odlas allt mer av – Sverige har i år fått den största havreskörden på över tio år.  

Videline_Photgraphy_Lidkoping by night_780x520.jpg
Foto: Videline Photography

Lantmännen har de två senaste åren arbetat intensivt med projektet ”Rätt kapacitet”, som syftar till att öka mottagnings- och transportkapacitet för gårdshämtningar i flera områden, vilket bland annat har inneburit ökade tork- och lagringsresurser på flera håll i landet.  

– En bra spannmålsmottagning i hela landet är avgörande för våra svenska lantbrukare och utgör en viktig del i livsmedelsvärdekedjan och Sveriges förmåga till självförsörjning, säger Per Gerhardsson.  

Läs mer om årets skörd här 

Se fler bilder från Lantmännen 

Kontakt

Per Gerhardsson
Inköpschef spannmål, Lantmännen
 
Tel: 0702 91 02 44  
E-postper.gerhardsson@lantmannen.com   

Bengt Karlsson 
Regionchef på Lantmännens region Väst 
Tel0706 47 02 17 
E-postbengt.l.karlsson@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning   
Tel: 010 556 88 00  
E-postpress@lantmannen.com