120 000 ton spannmål togs emot på anläggningen i Västerås

2020-11-02: Skördearbetet i Sverige är avslutat och Lantmännen summerar årets skörd och spannmålsmottagning, som har varit extremt intensiv. På Lantmännens anläggning i Västerås – som utgör navet i den spannmålsintensiva Mälarregionen, var tempot högt.

I juli publicerades Lantmännens skördeprognos; en uppskattning av den svenska skördens storlek på 6,1 miljoner ton av spannmål, oljeväxter och trindsäd. Jordbruksverkets senaste siffra, som släpptes i augusti, ligger på nästan 6,4 miljoner ton. Skörden är nu avslutad i hela Sverige.

– Årets skörd är nu bärgad och vi kan konstatera att den är normalstor. Det kommande årets behov av spannmål i Sverige är därmed säkrat, vilket är av stor vikt för både svensk livsmedelsförsörjning och för vår förmåga att exportera svensk spannmål av hög kvalitet till andra länder, säger Per Gerhardsson, chef för Lantmännens spannmålsinköp.

Vädret under skörd var stabilt och gjorde att skördeperioden blev ovanligt intensiv, vilket ledde till ett mycket högt tempo vid Lantmännens mottagningsanläggningar. Lantmännen har 51 spannmålsanläggningar över hela landet och tar emot en stor andel av den svenska skörden. Det har varit ett hårt tryck från söder till norr och i år togs totalt 1,7 miljoner ton emot under skördeperioden (1 juli till 14 oktober).

Lantmännens spannmålsmottagning i Västerås är motorn för Sveriges lantbrukare norr om Mälaren, inte minst KRAV-märkt spannmål

Cathrine Wallin , Rregionchef på Lantmännens region Svea

– Lantmännens spannmålsmottagning i Västerås är motorn för Sveriges lantbrukare norr om Mälaren för alla spannmålsslag, inte minst KRAV-märkt spannmål. Skörden är nu avslutad i regionen. Det var ett högt tempo under skördeperioden i år och vi tog emot totalt 120 000 ton spannmål på anläggningen i Västerås, säger Cathrine Wallin, regionchef på Lantmännens region Svea. 

Spannmålsanläggningen i Västerås ligger i östra hamnen och har funnits där sedan 1930-talet. Till Lantmännens anläggning i Västerås levereras spannmål från Västerås, Enköping, Uppsala, Sala och Dalarna. När skörden är i full gång kommer det in mellan 5 000 och 7 000 ton spannmål per dag.

– Spannmålsanläggningen i Västerås är av stor betydelse för den spannmålsintensiva Mälarregionen, en viktig lantbruksregion för både den svenska livsmedelsförsörjningen och för Lantmännen, där Västerås utgör ett nav. Anläggningen tar emot över en tredjedel av den totala mängden spannmål som vi hanterar norr om Mälaren och cirka 1 800 lantbrukare är direkt beroende av vår mottagningskapacitet i Västerås, säger Per Gerhardsson.

Lantmännens spannmålsmottagning i Västerås är en av de anläggningar i landet som tar emot flest olika sorters vara under skörd; totalt 16 sorters spannmål, oljeväxter och ärtor, och det är den enda mottagningen norr om Mälaren som tar emot KRAV-märkt spannmål. Anläggningen har 14 torkar, som kan torka cirka 400 ton spannmål per timme.

Läs mer om årets skörd här

Se fler bilder från Lantmännen

Kontakt

Per Gerhardsson
Inköpschef spannmål, Lantmännen
Tel: 0702 91 02 44
E-post: per.gerhardsson@lantmannen.com  

Cathrine Wallin
Regionchef på Lantmännens region Svea
Tel: 0727 03 74 83
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com