I Umeå slogs rekord i spannmålsmottagning

2020-11-02: Skördearbetet i Sverige är avslutat och Lantmännen summerar årets skörd och spannmålsmottagning, som har varit extremt intensiv. På Lantmännens anläggning i Umeå slogs rekord i spannmålsmottagning. Totalt levererades nästan 5 000 ton vara till spannmålsanläggningen i Umeå – vilket motsvarar 140 lastbilar. 

I juli publicerades Lantmännens skördeprognos; en uppskattning av den svenska skördens storlek på 6,1 miljoner ton av spannmål, oljeväxter och trindsäd. Jordbruksverkets senaste siffra, som släpptes i augusti, ligger på nästan 6,4 miljoner ton. Skörden är nu avslutad i hela Sverige.

– Årets skörd är nu bärgad och vi kan konstatera att den är normalstor. Det kommande årets behov av spannmål i Sverige är därmed säkrat, vilket är av stor vikt för både svensk livsmedelsförsörjning och för vår förmåga att exportera svensk spannmål till andra länder, säger Per Gerhardsson, chef för Lantmännens spannmålsinköp.

Degernäs_780.jpg140 lastbilar spannmål levererades i Umeå - nytt rekord för anläggningen. 

Vädret under skörd var stabilt och gjorde att skördeperioden blev ovanligt intensiv, vilket ledde till ett mycket högt tempo vid Lantmännens mottagningsanläggningar. Lantmännen har 51 spannmålsanläggningar över hela landet och tar emot en stor andel av den svenska skörden. Det har varit ett hårt tryck från söder till norr och i år togs totalt 1,7 miljoner ton emot under skördeperioden (1 juli till 14 oktober).

– Årets skörd har varit bra i området, och är nu avslutad; vi tog emot det sista lasset spannmål till vår anläggning i Umeå den 23 oktober. Det var ett väldigt högt tryck under skördeperioden och vi tog emot rekordmycket spannmål i år. Totalt levererades nästan 5 000 ton vara till spannmålsanläggningen i Umeå – vilket motsvarar 140 lastbilar, säger Hans Westbom, regionchef på Lantmännens region Norr. 

Spannmålsanläggningen, som ligger i Degernäs, tar under skörd emot leveranser av framförallt foderkorn från närområdet runt Umeå, men även från orter i Jämtland och Västernorrland. Anläggningen består av en spannmålsplatta och en mobil tork där spannmålen torkas innan den transporteras till Lantmännens foderfabrik i Holmsund. Efter årets stora volymer undersöker Lantmännen kapacitetshöjande investeringar på anläggningen i Degernäs.   

– En bra spannmålsmottagning i hela landet är avgörande för våra svenska lantbrukare och utgör en viktig del i livsmedelsvärdekedjan och Sveriges förmåga till självförsörjning, säger Per Gerhardsson.

Läs mer om årets skörd här

Se fler bilder från Lantmännen

Kontakt

Per Gerhardsson
Inköpschef spannmål, Lantmännen
Tel: 0702 91 02 44
E-post: per.gerhardsson@lantmannen.com  

Hans Westbom
Regionchef på Lantmännens region Norr
Tel: 0722 42 27 46
E-post: hans.westbom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com