Högt tryck på Lantmännens spannmålsmottagning i Hammenhög 

2020-11-02: Skördearbetet i Sverige är avslutat och Lantmännen summerar årets skörd och spannmålsmottagning, som har varit extremt intensiv. På Lantmännens nyöppnade spannmålsanläggning i Hammenhög – där man tog emot sin första skörd någonsin, var tempot högt.

I juli publicerades Lantmännens skördeprognos; en uppskattning av den svenska skördens storlek på 6,1 miljoner ton av spannmål, oljeväxter och trindsäd. Jordbruksverkets senaste siffra, som släpptes i augusti, ligger på nästan 6,4 miljoner ton. Skörden är nu avslutad i hela Sverige.  

– Årets skörd är nu bärgad och vi kan konstatera att den är normalstor. Det kommande årets behov av spannmål i Sverige är därmed säkrat, vilket är av stor vikt för både svensk livsmedelsförsörjning och för vår förmåga att exportera svensk spannmål till andra länder, säger Per Gerhardsson, chef för Lantmännens spannmålsinköp. 

Vädret under skörd var stabilt och gjorde att skördeperioden blev ovanligt intensiv, vilket ledde till ett mycket högt tempo vid Lantmännens mottagningsanläggningar. Lantmännen har 51 spannmålsanläggningar över hela landet och tar emot en stor andel av den svenska skörden. Det har varit ett hårt tryck från söder till norr och i år togs totalt 1,7 miljoner ton emot under skördeperioden (1 juli till 14 oktober).  

– Det var ett väldigt högt tryck  vår nyöppnade anläggning Hammenhög under skördeperioden, som nu är avslutad i regionen. På mindre än en vecka hann över 60 procent av den prognostiserade skördevolymen komma in. Vi tog emot totalt 51 000 ton spannmål på anläggningen i Hammenhög – vilket motsvarar 1 275 lastbilar, säger Fredrik Bodin, regionchef på Lantmännens region Syd. 

Hammenho¦êg_20200814_5678L_780x520.jpg
Nyinvigd spannmålsanläggning i Hammenhög.                                                            Foto: Helena Holmkrantz 

Spannmålsanläggningen i Hammenhög, som tar emot leveranser från de södra och östra delarna av Skåne (Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn) är nyinvigd och tog emot sin allra första skörd i år.  

– Längst i söder, på Österlen, var majoriteten av alla spannmålsfält skördade på mindre än en vecka. Det blev en intensiv och komprimerad start för oss, men det mesta fungerade mycket bra. Trots en del väntetider för lantbrukarna var stämningen positiv, säger Fredrik Bodin.  

Andra mottagningsplatser i regionen finns i Helsingborg, Åhus, Hedeskoga, Karpalund, Sölvesborg, Mönsterås, Mörbylånga, Norra Hagby och Kalmar. På anläggningen i Hammenhög tas olika kvaliteter av vete, korn, raps och ärter emot. Maltkorn, stärkelsevete och raps torkas i anläggningen, och maltkorn och stärkelsevete lagras på plats. Övriga grödor lastas om och skickas vidare till bland annat anläggningarna i Åhus och Helsingborg för lagring, medan en del körs direkt till slutkunden. 

Lantmännen har de två senaste åren arbetat intensivt med projektet ”Rätt kapacitet”, som syftar till att öka mottagnings- och transportkapacitet för gårdshämtningar i flera områden, vilket bland annat har inneburit ökade tork- och lagringsresurser på flera håll i landet.  

– En bra spannmålsmottagning i hela landet är avgörande för våra svenska lantbrukare och utgör en viktig del i livsmedelsvärdekedjan och Sveriges förmåga till självförsörjning, säger Per Gerhardsson.  

Läs mer om årets skörd här 

Se fler bilder från Lantmännen

Kontakt

Per Gerhardsson
Inköpschef spannmål, Lantmännen 
Tel: 0702 91 02 44  
E-postper.gerhardsson@lantmannen.com   

Fredrik Bodin
Regionchef på Lantmännens region Syd
 
Tel0703 36 81 11 
E-postfredrik.bodin@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning   
Tel: 010 556 88 00  
E-postpress@lantmannen.com