Ulf Zenk

Ekonomi- och finansdirektör, CFO

Kontaktinformation

Anställd: 2012
Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viking Malt Oy,
Viking Malt AB och Lanthem Samhällsfastigheter AB.