Download

Jan Ehrensvärd

Ledamot sedan 2020

Medlem i Lantmännen

Huvudsysselsättning: Lantbrukare

Produktion: Växtodling, äppelodling

Mer information