Värme och torka i juni sänker skörden i södra Sverige

Skördepotentialen i Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och på Öland ser ut att gå mot nivåer strax under det normala. Orsaken är stora höga temperaturer och torka i juni.

Regionen har under året haft en relativt jämn utveckling i jämförelse med övriga landet. Störst avvikelser återfinns i norra Halland och regionens östra delar. Föregående års skörd var snabb och intensiv och kunde avslutas rekordtidigt vilket gav lantbrukarna i södra Sverige förutsättningar att tidigt komma ut i fält och så sin höstsådd.

Det har såtts mycket höstraps och höstspannmål i Södra Sverige inför årets skörd. . Att förutsättningarna dessutom var väldigt gynnsamma ur vädersynpunkt passar bra ur lantbrukarsynpunkt då det råder höga priser på raps just nu

Fredrik Bodin, Regionchef för region Syd på Lantmännen

En mild höst gjorde att alla grödorna hann etablera sig bra, växa lagom långsamt för att bygga ett bra rotsystem. Men likt andra delar av landet uppstod på sina håll problem med skadegörare och bladlöss som orsakar missväxt, främst i tidigt sådda höstvetearealer och i de kustnära områdena.

– För den enskilde lantbrukaren är varje sådant angrepp en pina. Vi har exempel på hur enskilda förlorar upp emot 20 procent av sin skörd . Men sett till hela regionen har det inte varit ett stort problem, säger Fredrik Bodin.

I mars växlade väderleken snabbt och vi fick plötsligt mycket kalla temperaturer, men sett över regionen klarade sig dock grödorna väl från utvintring.

Den kalla våren som höll i sig in i maj gjorde att lantbrukarna i regionen fick vänta länge med vårsådden. Tack vare den stora höstsådden klarat sig väl blev årets vårbruk ganska litet och kunde avslutas snabbt och enligt plan.

– Väderförhållandena var nästintill perfekta in i maj, grödan fick lagom med nederbörd på de flesta håll och temperaturerna var på lagom nivåer. De fina bestånden från hösten kunde utvecklas väl, och vårgrödorna fick en bra start, säger Fredrik Bodin.

Den stora vändningen för vad som såg ut att bli en god skörd kom i juni då höga temperaturer och torka stressade grödan att på kort tid gå i ax. Framför allt värmen har bidragit till minskad skördepotential i landets södra delar.

– Inom lantbruket ser man gärna att väderomslagen blir mindre ombytliga och kraftfulla. Man föredrar en långsammare process så att axet utvecklar mång kärnor som matas långsamt och blir fylligt. Med den här värmen så svettas grödorna både näring och vatten, fotosyntesen avstannar och man får helt enkelt en gröda som avkastar sämre, säger Fredrik Bodin.

Skörden spås starta i slutet av juli med de tidiga spannmålsgrödorna.

Gällande vallarna så gynnades även de av höstens fina förutsättningar och den svala våren. De hann växa sig tjocka och täta. Förstaskörden blev på de flesta håll i regionen mycket hög och av mycket god kvalitet. En god vallskörd är av stor vikt, främst för regionens animalieproducenter.

– De som tog förstaskörden tidigt hann få ett regn på återväxten och kan med lite tur få en hyfsad andraskörd. Men de allra flesta vallar har inte fått någon vidare återväxt på grund av torka och värme och ser ut att gå mot en låg andraskörd.

Regionala kommentarer

Halland

I norra delen av Halland föll ovanligt stora och för skörden ogynnsamma mängder nederbörd under vårens sista veckor. I sådana vattennivåer försvinner allt kväve som behövs för grödornas utvecklings skull samt genererar en försämrad syretillförsel till rötterna.

Skåne

Stora variationer förekommer beroende på jordens vattenhållande förmåga, områden med lättare jordar sänker regionens förväntade skördenivå till något under medel.

Blekinge

Torka har drabbat många platser i regionen men särskilt drabbade var lantbrukare i Blekinge som haft det varmare än övriga delar av regionen. Skördepotentialen i området har därför sjunkit och ser ut att gå mot nivåer lägre än medel.

Kalmar, Öland

Även Kalmar och Öland drabbades på många platser av torka till följd av varma temperaturer i kombination med låg eller ingen nederbörd. I synnerhet drabbades de många områdena med lättare sandjordar. Skördepotentialen i området har därför sjunkit och ser ut att gå mot nivåer lägre än medel.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet

För mer information, kontakta: 

Fredrik Bodin, regionchef för region Syd på Lantmännen
Tel: 0738 67 59 46
E-post: fredrik.bodin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel:
010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com