Rikliga vallkördar i norra Sverige

Växtodlingssäsongen i norra Sverige kom igång sent på grund av den kalla och blöta våren, men lantbrukarna kunde ändå bärga en bra första vallskörd. Vädret kommande veckor kommer att avgöra spannmålsskördens storlek.

Våren var kall på de flesta områden i norra Sverige, vilket innebar att växtligheten på vallarna kom igång senare än vanligt.

Vallskörden är viktig för regionens mjölk- och köttbönder och därför är det glädjande att vallarna, trots den kalla våren, lyckades växa till sig ordentligt innan första vallskörden. På de flesta håll i regionen kunde man bärga en normalstor första skörd.

Hans Westbom, regionchef för region Norr på Lantmännen

Förutom vall odlas det spannmål i vissa delar av regionen. Den kalla våren gjorde att också vårsådden av spannmål blev senare än normalt, men när den väl startade kunde den genomföras utan längre avbrott. Hur stor skördepotentialen är i årets spannmålsodling samt i den andra vallskörden är idag svårt att sia kring. Vädret blir den avgörande faktorn.

– Det är idag för tidigt för att säga något om kommande skördars storlek utan vädret avgör potentialen. Önskvärt vore dagstemperaturer på mellan 20 och 25 grader och regn på nätterna, då ges grödorna bra förutsättningar för att utvecklas optimalt, säger Hans Westbom.

Regionala kommentarer

Hälsingland

Vallskörden kom igång sent på grund av den blöta våren. Förstaskörden som togs i slutet av maj levererade normala till något bättre än normala volymer. Tack vare den snabba skörden 2020 han lantbrukarna i Hälsingland etablera en stor höstsådd där de höstsådda arealerna ökat med ca 20 procent mot föregående år. Vårsådden startade på sina håll i mitten av maj och ser än så länge fina ut.

Västernorrland

I Västernorrland hade vi en kall inledning på våren vilket gjorde att växtligheten kom igång senare än normalt. Första spannmålen startade relativt sent och nådde knappt upp till normala nivåer. Även vårsådden startade sent. Efter en längre period av torrt väder kom efterlängtat regn i juni vilket var välbehövligt för både vallarna och spannmålen. Idag ser vårspannmålen ok ut men har på sina håll börjat gulna, vilket sannolikt beror på brist på näringsämnen.

Jämtland

Även i Jämtland kom växtligheten igång sent på grund av den kalla våren. I Jämtland odlas framförallt vall och den första vallskörden levererade normala nivåer. I områdena runt Storsjön odlas en del spannmål, som även den kom igång sent på grund av den kalla våren. Det är idag för tidigt att sia om skördeutfallet utan vädret kommande veckor blir avgörande för potentialen.

Västerbotten

En kall och blöt inledning av våren gjorde att vårbruket kom igång i mitten av maj. Första vallskörden bärgades något sent, men med bra volymer. Den kalla och blöta våren gjorde att också vårsådden av spannmål kom igång senare än normalt, på många håll först i slutet av maj, men när den väl startade kunde den genomföras utan längre avbrott. Intresset för att odla spannmål har ökat markant i Västerbotten de senaste åren och det gynnsamma vädret förra året gjorde att regionens lantbrukare kunde bärga rekordstora skördar av framförallt foderkorn. På Lantmännens spannmålsmottagning i Degernäs utanför Umeå, tar Lantmännen emot den spannmål som inte förbrukas på gårdarna, och under skörden 2020 nådde torkanläggningen sin maxkapacitet. Detta har gjort att Lantmännen har tidigarelagt en planerad investering kommer till årets skörd att fördubbla kapaciteten i en ny anläggning i Degernäs.

Norrbotten

Även i Norrbotten var våren kall och blöt vilket gjorde att vårbruket kom igång senare än normalt. Men i juni månad kom värmen och de vallskördar som togs in strax innan midsommar och framåt levererade bra volymer. Värmen hjälpte också spannmålen som nu visar bra tillväxt. Nu behövs regn för att spannmålen och återväxten till andraskörden av vall skall utvecklas väl.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet.

För mer information, kontakta:

Hans Westbom - regionchef Norr, Lantmännen
Tel: 072-24 22 746
E-post: hans.westbom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com