Förväntan om låga vallskördar – men ljusare för spannmålen

Ett sent vårbruk och allvarliga problem med isbränna i stora delar av norra Sverige har påverkat växligheten negativt. Isbrännan ledde på sina håll till att vallskörden halverades.

Den torra och kalla våren i region Norr (som sträcker sig från Hälsingland till Norrbotten) innebar att vårbruket kom igång sent, upp till 14 dagar senare än normalt, vilket påverkar skördepotentialen i en negativ riktning.

– Det var synd att lantbrukarna i regionen inte kunde komma ut tidigare på fälten. Vi vill ge grödorna så många växtdagar som möjligt för att de ska hinna växa sig kraftiga före skörd, säger Hans Westbom, regionchef för region Norr på Lantmännen.

Det var synd att lantbrukarna i regionen inte kunde komma ut tidigare på fälten. Vi vill ge grödorna så många växtdagar som möjligt för att de ska hinna växa sig kraftiga före skörd.

Hans Westbom, regionchef Norr på Lantmännen

I Jämtlands och Västernorrlands län, samt utmed hela kuststräckan upp till Norrbotten, har vallarna varit utsatta för isbränna. Resultatet blev att den första vallskörden, som togs in i början av juni, var mellan 50 och 70 procent lägre än normalt.

– Isbränna innebär att isen lägger sig som ett täcke över gräset och stryper tillförseln av syre. Solljuset tränger igenom istäcket och gör att gräset fortsätter att växa, men utan syre fungerar inte fotosyntesen och växten kvävs, säger Hans Westbom.

När värmen kom i mitten av juni drog tillväxten av grödorna igång ordentligt. I början av juli kom dessutom en hel del regn, vilket gjorde att även de vårsådda grödorna fick goda förutsättningar för bra tillväxt. Idag ser det fint ut på fälten och förhoppningar om en god spannmålsskörd finns fortfarande.

Kommentarer per landskap

Hälsingland

En torr och kall vår gjorde att vårbruket i området kom igång sent. Vallarna i Hälsingland har, till skillnad från övriga delar av Norrland, klarat sig bättre från den problematiska isbrännan. Den första vallskörden, som togs in i början av juni, blev överlag bra med ett utfall på mellan 75 och 100 procent av normalskörd. Efter den varma perioden i mitten av juni har nu Hälsingland fått en hel del välbehövligt regn, som har gjort att både vår- och höstgrödorna ser fina ut.

Västernorrland

Vintern har orsakat en hel del isbränna längs kusten, som har gjort att vallarna har drabbats hårt. Dessutom var våren torr, och framförallt kall, vilket gjorde att vårbruket blev försenat med upp till 14 dagar. I mitten av juni kom värmen och många lantbrukare kunde då bärga den första vallskörden, som dessvärre bara blev mellan 40 och 60 procent av normal skörd. Det finns dock stora variationer i området. Efter den varma perioden i mitten av juni har området fått en hel del välbehövligt regn, vilket gjort att vårgrödorna ser fina ut.

Jämtland

Efter en kall och torr vår blev vårbruket försenat med upp till 14 dagar. Dessutom har många områden, på sina håll över 25 procent av åkerarealen, blivit hårt utsatta för isbränna. Den första vallskörden, som togs in i mitten av juni, var gles och uppnådde cirka 60-75 procent av normal skörd. I den ekologiska vallen var skördeutfallet så lågt som 45-60 procent av normal skörd. Det finns dock stora variationer i området. Efter värmen i mitten av juni var det svalare väder och regnet i början av juli gjorde att de vårsådda grödorna fick en bra start.

Västerbotten

Längs kusten har vintern orsakat en hel del isbränna, som har gjort att vallarna har tagit drabbats hårt. Inåt landet däremot, har vallarna överlag klarat sig bättre. Vårbruket kom igång något senare än normalt på grund av den torra och kalla våren. I början av juni kom värmen och många lantbrukare kunde då bärga den första vallskörden. I vissa områden gjorde isbrännan att förstaskörden blev mellan 60 och 75 procent av normalskörd, men variationen är stor. I början av juli kom en del regn, vilket gjorde att vårgrödorna nu ser fina ut.

Norrbotten

Efter en kall och torr vår blev vårbruket försenat med upp till 14 dagar. Vallen längs kusten har blivit utsatt för isbränna, på sina håll är över 25 procent av drabbad. Den första vallskörden som togs in i mitten av juni var gles och nådde upp till cirka 60-75 procent av normal skörd. Det finns dock stora variationer. Uppe i Tornedalen låg det mycket snö kvar sent in på våren och den första vallskörden nådde på sina håll bara upp till 50-60 procent av normal skörd. Efter värmeböljan i mitten av juni, efterföljt av en hel del regn i juli, har grödorna fått en bra start och ser på sina håll riktigt fina ut.

Läs Lantmännens skördeprognos för hela landet

För mer information, kontakta:

Hans Westbom - regionchef Norr, Lantmännen
Tel: 072-24 22 746
E-post: hans.westbom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com