Förväntan om normalstor skörd i östra Sverige, trots torka i delar av regionen

Skörden i östra Sverige ser ut att ligga i nivå med femårssnittet, men skördepotentialen varierar över området beroende av hur mycket nederbörd som har fallit.

Hösten 2019 bjöd på bra förutsättningar för att lantbrukarna i östra Sverige skulle kunna genomföra höstsådden enligt plan. Den milda vintern gjorde också att grödorna på de flesta ställen kom ur vintern i ett gott skick.

– Höstgrödorna såg generellt fina ut efter vintern. Men i vissa områden kom det lokalt mycket regn och vatten blev stående på fälten. Där fick rötterna inte tillräckligt med syre och grödan vissnade av, säger Anders Krafft, regionchef för region Syd på Lantmännen.

Den milda vintern och snabb upptorkning på fälten gjorde att vårsådden startade flera veckor tidigare än normalt. Detta brukar vara positivt för grödorna då de får fler dagar på sig att växa sig stora och starka.

– Vi fick regn efter vårsådden och det har stor betydelse för växternas tillväxt. Näringen, i form av kväve, som tillförs växterna i samband med sådden behöver kompletteras med fukt för att grödorna ska kunna tillgodogöra sig kvävet, säger Anders Krafft.

Tack vare de kalla nätterna i maj kunde grödorna utvecklas i lagom takt och i slutet av månaden såg det ut att kunna bli en riktigt stor skörd. Under juni blev det dock varmt och torrt i större delen av regionen, inte minst i delar av Sörmland, norra Östergötland och på Vikbolandet. Den höga temperaturen stressade grödorna och skördepotentialen gick från att kunna nå toppnivåer till att ligga i nivå med femårssnittet.

Vi fick regn efter vårsådden och det har stor betydelse för växternas tillväxt. Näringen som tillförs växterna i samband med sådden behöver kompletteras med fukt för att grödorna ska kunna tillgodogöra sig kvävet.

Anders Krafft, Regionchef Väst på Lantmännen

Mer glädjande är att det på Gotland, en del av landet som normalt brukar lida av torka i juni, har fallit förhållandevis mycket regn. Förutom att regnet är bra för spannmålen kan det också göra så att andraskörden av vall blir bra, vilket verkligen behövs.

–Vi har haft torka och brist på grovfoder på Gotland i flera år. Vi behöver ett bra vallår om vi ska kunna bygga upp lagren av grovfoder och slippa att behöva köpa in foder från fastlandet, säger Anders Krafft.

Den första vallskörden i regionen var generellt lägre än normalt, orsakat av kylan i maj. De första analyserna visar dock att kvaliteterna är desto bättre.

För att spannmålen ska mogna i lagom takt behöver kommande veckor erbjuda temperaturer runt 20-gradersstrecket och regn i lagom mängd. Skördearbetet inleds med skörd av råg och raps i slutet av juli, och då behövs torrt och varmt väder för att lantbrukarna i regionen ska kunna bärga skörden under bra förutsättningar.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet

För mer information, kontakta:

Anders Krafft - regionchef Syd, Lantmännen
Tel: 0703 35 65 31
E-post: anders.krafft@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com