2020-07-13: Lantmännen prognosticerar att årets svenska skörd totalt kommer att uppgå till 6,1 miljoner ton. Coronapandemin har tydligt visat hur viktigt det svenska jordbruket och en fungerande livsmedelskedja är för Sveriges förmåga till självförsörjning, och den svenska skörden är grunden för detta.

Lantmännens prognos för årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 6,1 miljoner ton, vilket är lägre än förra årets stora skörd men strax över 5-årssnittet.

– Vi tror på en bra skörd i Sverige i år, både vad gäller volym och kvalitet, även om det finns regionala skillnader. Vi har ett stort ansvar för att hantera skörden på bästa sätt. Lantmännen har en stor kapacitet för mottagning, torkning och lagring av spannmål och är väl förberedda för att ta emot årets skörd på ett bra och säkert sätt, trots pågående coronapandemi, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

"Vi tror på en bra skörd i Sverige i år, både vad gäller volym och kvalitet, även om det finns regionala skillnader. Lantmännen är väl förberedda för att ta emot årets skörd på ett bra och säkert sätt, trots pågående coronapandemi."

Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen

Sverige behöver öka livsmedelsproduktionen  

När svenskarna började bunkra livsmedel i samband med coronavirusets spridning, väcktes frågan om hur länge och hur väl Sverige klarar sin livsmedelsförsörjning under en längre kris. Coronapandemin har på ett tydligt sätt aktualiserat frågan kring hur betydelsefullt det svenska jordbruket och en fungerande livsmedelskedja är. Den svenska skörden är grunden till Sveriges tillgång på livsmedel och förmåga till självförsörjning.

– Att säkerställa en god livsmedelsförsörjning är av största vikt, i synnerhet i kristider. Därför är årets skörd mer betydelsefull än någonsin och vi som företag, och våra medlemmar – svenska lantbrukare – har ett viktigt samhällsansvar. Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord och ska se till att säkra hela livsmedelsvärdekedjan, från gårdarna till butikshyllorna och konsumenterna, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Regeringen klassade i våras livsmedelssektorn som en samhällsviktig verksamhet och livsmedelsproduktionen är en kärnsektor i svensk ekonomi.

"Att säkerställa en god livsmedelsförsörjning är av största vikt, i synnerhet i kristider. Därför är årets skörd mer betydelsefull än någonsin och vi som företag, och våra medlemmar – svenska lantbrukare – har ett viktigt samhällsansvar."

Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen

Efter 2018 års torka, då Sverige gick från att vara nettoexportör till nettoimportör av spannmål, följde ett mycket bra skördeår 2019, och Sverige kunde återigen exportera spannmål i stor utsträckning. Förutsättningarna för spannmålsexporten ser bra ut även i år.

– Exporten är en stor del av Lantmännens affär och en god skörd 2020 innebär att vi fortsatt kommer att kunna exportera spannmål till Europa, Nordamerika och norra Afrika, säger Mikael Jeppsson.

Läs hela pressmeddelandet om Lantmännens skördeprognos 2020