Lantmännens skördeprognos: En normalstor skörd 2020

Pressmeddelanden, 2020

Lantmännen prognosticerar att årets svenska skörd totalt kommer att uppgå till 6,1 miljoner ton. Coronapandemin har tydligt visat hur viktigt det svenska jordbruket och en fungerande livsmedelskedja är för Sveriges förmåga till självförsörjning, och den svenska skörden är grunden för detta.

Lantmännens prognos för årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 6,1 miljoner ton, vilket är lägre än förra årets stora skörd men strax över 5-årssnittet.

– Vi tror på en bra skörd i Sverige i år, både vad gäller volym och kvalitet, även om det finns regionala skillnader. Vi har ett stort ansvar för att hantera skörden på bästa sätt. Lantmännen har en stor kapacitet för mottagning, torkning och lagring av spannmål och är väl förberedda för att ta emot årets skörd på ett bra och säkert sätt, trots pågående coronapandemi, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Sverige behöver öka livsmedelsproduktionen

När svenskarna började bunkra livsmedel i samband med coronavirusets spridning, väcktes frågan om hur länge och hur väl Sverige klarar sin livsmedelsförsörjning under en längre kris. Coronapandemin har på ett tydligt sätt aktualiserat frågan kring hur betydelsefullt det svenska jordbruket och en fungerande livsmedelsvärdekedja är. Den svenska skörden är grunden till Sveriges tillgång på livsmedel och förmåga till självförsörjning.

– Att säkerställa en god livsmedelsförsörjning är av största vikt, i synnerhet i kristider. Därför är årets skörd mer betydelsefull än någonsin och vi som företag, och våra medlemmar – svenska lantbrukare – har ett viktigt samhällsansvar. Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord och ser till att säkra hela livsmedelsvärdekedjan, från gårdarna till butikshyllorna och konsumenterna, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Regeringen klassade i våras livsmedelssektorn som en samhällsviktig verksamhet och livsmedelsproduktionen är en kärnsektor i svensk ekonomi. 

– Vi bör öka andelen svenskproducerad mat. Sverige har en livsmedelsproduktion i världsklass och vi har ett av världens mest hållbara lantbruk. Sveriges lantbrukare producerar högkvalitativa livsmedel, och livsmedelssektorn sysselsätter 300 000 personer i Sverige. Den svenska livsmedelssektorn har som mål att på ett hållbart sätt producera mer livsmedel för att möta en föränderlig efterfrågan, öka försörjningsgraden och exportera mer, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Efter 2018 års torka, då Sverige gick från att vara nettoexportör till nettoimportör av spannmål, följde ett mycket bra skördeår 2019, och Sverige kunde återigen exportera spannmål i stor utsträckning. Förutsättningarna för spannmålsexporten ser bra ut även i år.

– Exporten är en stor del av Lantmännens affär och en god skörd 2020 innebär att vi fortsatt kommer att kunna exportera spannmål till Europa, Nordamerika och norra Afrika, säger Mikael Jeppsson.

Resan mot skörd 2020

Förutsättningarna har varierat i olika delar av landet, framförallt vad gäller regnmängden. I de södra delarna av Sverige ser skörden ut att gå mot ett normalår, eller något lägre. Längre norrut, i synnerhet kring Mälardalen, förväntas en större skörd.

Under hösten 2019 etablerades en relativt stor höstsådd, tack vare goda förutsättningar vad gäller väder och markförhållanden. En stor höstsådd innebär i regel en större totalskörd, då höstsådda grödor ger högre avkastning än vårsådda. Vårbruket startade tidigare än vanligt i stora delar av landet, vilket gav grödorna möjlighet att växa sig starka. Vårsådden ser annorlunda ut mot ett normalt år; andelen havre är betydligt större än normalt, drivet av ökad konsumtion inom livsmedelssektorn och en bättre odlingskalkyl.

Lantbrukare satsar på havre i år

Inför skörd 2020 har de svenska lantbrukarna valt att satsa mer på havre och mindre på maltkorn, delvis som en följd av coronapandemin. Efterfrågan på havre-, råg- och vetebaserade produkter (exempelvis havregryn, mjöl och pasta) i dagligvaruhandeln är stor, medan efterfrågan på maltkorn har sjunkit. Inställda evenemang och nedstängda restauranger har lett till minskad ölkonsumtion världen över.

– Havre har viktiga hälsofördelar och är en central gröda för det svenska jordbruket. Förutsättningarna att odla havre i Sverige är mycket goda och det finns ett stort globalt intresse för svensk havre, tack vare dess världsledande kvalitet, säger Mikael Jeppsson.

Skörden startar i södra Sverige i slutet av juli och svenska lantbrukare över hela landet förbereder sig nu på ett intensivt arbete med årets viktiga skörd.

Läs gärna mer om den kommande skörden i Lantmännens skördeprognos. Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen
Tel: 0703 19 53 60
E-post: mikael.jeppsson@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com