Om insatser och utdelning

För att underlätta för dig som önskar handla med emissionsinsatser reder vi  här ut begreppen och ger en samlad bild av hur handeln med emissionsinsatser går till.

När du inträder som medlem i Lantmännen skapas tre konton för dig.

  • Konto för insatskapital (inbetalda insatser)
  • Konto för emissionskapital (emissionsinsatser eller emitterade insatser)
  • Konto för sparmedel.

Det du köper från Lantmännen Lantbruk, från Lantmännen Maskin och Swecon samt den spannmål du säljer till Lantmännen Lantbruk under ett år utgör din insatsgrundande omsättning med föreningen.

Återbäring från Lantmännen beräknas på dina inköp från Lantbruk/Maskin/Swecon. Det kan vara olika procentsatser för Lantbruk respektive Maskin.

Efterlikvid får du för spannmål som du säljer till Lantbruk.

De första fem åren som medlem går all din återbäring, efterlikvid och insatsutdelning till insatsamortering för att du ska komma upp i grundinsatsen 10 000 kr, som samlas på ditt konto för insatskapital.

Efter att du uppnått din grundinsats så går hälften av din återbäring och efterlikvid till ditt konto för insatskapital som amortering på din insatsskyldighet. Insatsskyldigheten är 15% av din genomsnittliga insatsgrundande omsättning. Det som inte går till  insatsamorteringen går till ditt sparmedelskonto. Pengarna på ditt sparmedelskonto kan du låta stå kvar eller ta ut, vilket du själv önskar.

Som medlem kan du öka amorteringstakten på din insatsskyldighet till mer än 50 procent. Detta måste då meddelas före 31 mars. 

Du kan också göra en kontant inbetalning för att i förtid fullgöra din insatsskyldighet helt eller delvis. Ansökan och inbetalning måste då ske före 30 juni det aktuella året.

Kontakta medlemsavdelningen för frågor och beställning av blankett.

Utöver den återbetalning man får via sin insatsgrundande omsättning  med Lantmännen  delar föreningen också ut en del av den vinst som görs i Lantmännens industriverksamhet, exempelvis Unibake och Cerealia. Den utdelningen sker inte i form av återbäring/efterlikvid. I stället kan föreningen dela ut denna del av vinsten som insatsutdelning och emissionsinsats.

Insatsutdelningen är en utdelning (ränta) på det insatskapital och emissionskapital som medlemmarna deltar med i föreningen. Insatsutdelningen används också, i likhet med återbäring och efterlikvid, till insatsamortering.

Emissionsinsatsen är en särskild form av utdelning som bygger på årets vinst efter skatt eller tidigare sparade vinster som inte delats ut. Det är koncernstyrelsen som lägger förslag till hur stor emissionsinsatsen ska vara. Detta förslag läggs sedan fram för föreningsstämman, där beslut om emissioninsatsen tas.

Hur mycket emissioninsatser du får som medlem beror dels på hur mycket insatskapital (inbetalt och emitterat) du har i Lantmännen i relation till övriga medlemmar, dels på hur stor din insatsgrundande omsättning med Lantmännen är  jämfört med övriga medlemmar. Din utdelning redovisas på medlemsbeskedet som skickas ut efter Föreningsstämman varje år och som även finns att hämta på LM2 Ekonomi.

De emissionerinsatser du får samlas på ditt konto för emissionskapital och det är alltså detta kapital som utgör dina emissionsinsatser. Du kan enkelt se ditt saldo via LM2 Ekonomi.