Hur mycket kan jag tjäna på att handla

Hur mycket kan jag som enskild medlem tjäna på att handla med mina emissionsinsatser? När på året är det mest lönsamt att göra affärer? Och i vilket läge är det klokast att sälja respektive köpa?

Till medlemsavdelningen på Lantmännen kommer det nästan dagligen in frågor kring emissionshandeln. Nedan svarar vi på en del av dessa frågor. För att få en bra bild av vilken avkastning du kan få på dina emissionsinsatser kan man räkna på flera olika sätt. Det enklaste sättet är att titta på den totala avkastningen. Testa räknesnurran för att prova på olika scenarier. I räknesnurran kan du göra en testberäkning med hjälp av uppgifterna i ditt medlemsbesked och se hur utvecklingen skulle kunna bli sett över tio år. Men du kan också variera uppgifterna du lägger in för att se vad som händer om du till exempel ökar din omsättning med 20 procent.

När i tiden lönar det sig bäst att köpa eller sälja? På hemsidan finns en historik över tidigare kurser och omsatta volymer den senaste tolvmånadersperioden. Den kan ge en fingervisning om hur utvecklingen kan bli framöver. Samtidigt ska man komma ihåg att varje handelstillfälle är unikt, eftersom kursen beror på vilka köp- och säljorder som läggs.

När ska man sälja respektive köpa

Skälen att sälja varierar givetvis från fall till fall, men det finns två lägen då det kan vara speciellt klokt att överväga en försäljning. Det ena är när du står inför en stor investering i din verksamhet och behöver lösgöra kapital. Då kan en försäljning av emissionsinsatser frigöra resurser.

Det andra läget är när du beslutat dig för att avsluta ditt medlemskap i Lantmännen. I samband med utträdet kan en försäljning av emissionsinsatserna ge dig en merbetalning, dessutom får du din återbetalning tidigare än vad du normalt sett skulle fått. Som säljare bestämmer du det lägsta pris du är beredd att sälja för. Om du köper ökar du ditt innehav av emissionsinsatser och får möjlighet till en ännu större del i Lantmännens avkastning. Som köpare bestämmer du det högsta pris du är beredd att köpa för.