Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson – talare på Sweden Innovation Days

Nyheter, 2024

Hållbarhetschef Claes Johansson deltog i en paneldiskussion om motståndskraft och hållbarhet i det svenska livsmedelssystemet med internationella utblickar, tillsammans med Line Gordon, professor på Stockholm Relicience Center vid Stockholms universitet och Jennie Barron, professor vid SLU. Övriga talare under dagen var bland annat energi- och näringsminister Ebba Busch, och försvarsminister Pål Jonson.  

Under två dagar delade såväl privata som offentliga aktörer, startup-bolag jämte storbolag, akademi och myndigheter kunskap om hur vi ska möjliggöra innovation som gör skillnad. I år med fokus på att bygga robusta och motståndskraftiga system som ska klara allt fler kriser och störningar. Ett motståndskraftbegrepp som inkluderar en bredd som sträcker sig i från produktion och logistik till hållbarhetstänk och -lösningar för resursutnyttjande, inte minst av restströmmar.  

– Nyckeln till en mer robust och hållbar primär produktion är en stärkt lönsamhet och riktade investeringar. För att skapa det krävs verkligt engagemang från både marknad och politik. Att stänga implementeringsgapet är minst lika viktigt som att stänga innovationsgapet, säger Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen.  

Urval av årets talare: energi- och näringsminister Ebba Busch, försvarsminister Pål Jonson, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, samt Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas. 

Ta gärna del av mer information om Lantmännens hållbarhetsarbete här och Lantmännes program för öppen innovation här.

Fakta om Sweden Innovation Days  
Sweden Innovation Days är ett årligt digitalt event med syfte att koppla samman innovationsaktörer från Sverige och andra länder runt om i världen. Uppdraget att skapa en mer hållbar värld kan genomföras genom internationella partnerskap och samarbeten. 

Evenemanget arrangeras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Energimyndigheten – som leder omställningen till ett hållbart energisystem och Formas – ett nationellt forskningsråd för hållbar utveckling i samarbete med SISP.  

För mer information, kontakta gärna:  

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00  
E-post: press@lantmannen.com