Affärdrivna och cirkulära idéer i fokus i Lantmännens program för öppen innovation – Växthuset

Nyheter, 2024

Lantmännens program för innovation – Växthuset – har nyligen lagt sin första större fas bakom sig. Under ett tre dagar långt Hackaton i det nya kontoret Triton i Malmö har representanter för ett flertal hårt selekterade projekt fått möta chefer och medarbetare på olika nivåer inom Lantmännenkoncernen för att utveckla och anpassa sina prospekt och öka sina chanser till affärssamarbete.

Årets upplaga av Växthuset mottog 170 idéer från tolv länder av vilka fyra externa startup-bolags projekt och två interna gått vidare till nästa steg.

– Vi har haft tre intensiva dagar där deltagarna har fått ta del och delat med sig av Lantmännens respektive sin egen affärskontext och det har varit tydligt vilken styrka det finns i tätt samarbete när maximalt värde ska skapas ur startup-bolagens innovationer, säger Nina Tuomikangas, Programansvarig för Växthuset, Lantmännen R&D.

De ansökande projekten från Äio, Volare, Tebrito, Seab och Lantmännens egna medarbetare ligger inom ramen för Växthusets tema – Cirkulär framtid – och möter minst ett av nedan områden:

  • Nytt liv i föråldrade och färdiga produkter
  • Ökad cirkularitet i bagerier
  • Värde från restprodukter i spannmålsintaget
  • Ökad cirkulatitet i framtidens ärtfabrik
  • Passar in i hela Lantmännens spannmålsvärdekedja

– Lantmännen har ambitiösa hållbarhetsmål, både vad gäller att minska svinn och att öka värdet av sidoströmmar i förädlingsindustrin och vi arbetar aktivt för att nå dessa genom såväl egenskapade innovationer som genom att nyttja externt framtagna. Inom Växthuset har vi dessutom en väldigt bra process, både vad gäller att identifiera affärsmöjligheter och att samarbeta med externa startups. Så det här är när det är som bäst – både lustfyllt och bra för plånboken, produktiviteten och planeten, avslutar Nina Tuomikangas.

Beslut om vilka projekt som går vidare till nästa fas fattas senare i vår.

Kort om Växthuset

Växthuset är Lantmännens program för öppen innovation, där de sökande kan få hjälp att utveckla en innovativ affärsmodell till en lönsam affär. Sedan starten 2014 har Lantmännen inom ramen för Växthuset tagit vara på expertis och kunskap för att utforska framtidens mat, lantbruk och bioenergi. Varje år lanseras ett nytt tema som sätter ramarna och såväl Lantmännens medarbetare som externa start-up-bolag och forskare är välkomna att delta.

Kort om projekten

ÄIO är ett start-up-bolag från Estland som genom precisionsfermentering specialiserar sig på att odla mikroorganismer som kan producera nyttiga fettsyror, antioxidanter och pigment. Genom att optimerade bioprocesser levereras bland annat mikrobiella oljor som är rika på omega-3-fettsyror som ämnar att ersätta användningen av mineraloljor och palm- och kokosolja. Inom ramen för Växthuset undersöks om dessa processer kan appliceras från restströmmar inom Lantmännens produktion.

– Att arbeta fokuserat med ett specifikt företag gjorde att vi fick särskåda vår verksamhet vilket gett oss ett helt nytt perspektiv på vårt företag, Luisa Nora, Head of Strain Engineering, Äio.

Volare är ett finskt start-up-bolag som genom att integrera lågvärderade sidoströmmar med den egna hållningen av stora populationer av larver till den svarta soldatflugan kan producera högkvalitativa proteiner och oljor lämpade för foderproduktion och växtnäring till jordbruket. Inom ramen för Växthuset undersöks om deras processer kan appliceras från restströmmar inom Lantmännens produktion, vilka värden som ett potentiellt samarbete skulle skapa och om växtnäringen skulle kunna användas för att uppfylla hållbarhetskriterier inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen.

– Vi ser Lantmännen som en viktig partner som vi skulle vilja arbeta med. Vår lösning skulle kunna användas i flera områden och jag hoppas att vi kan landa i ett långsiktigt partnerskap, Tuure Parviainen, vd, Volare.

Tebrito är ett svenskt start-up-bolag som genom att integrera lågvärderade sidoströmmar med den egna hållningen av stora populationer av mjölbaggeslarver. AI-teknik och vertical production ska möjliggöra storskalig produktion av koncentrerat protein och foderingredienser. Inom ramen för Växthuset undersöks om dessa processer kan integreras i Lantmännens affärer och vilka mervärden som skapas genom ett potentiellt samarbete.

– Erfarenheten av att sitta tillsammans med Lantmännen har gett oss en viktig inblick i vad som krävs för att ta nästa steg med Tebrito. Samtidigt har vi kunnat visa på den enorma potential vår affärsidé har, inte minst inom ramen för Lantmännens verksamheter, Nils Österström, vd, Tebrito.

Seab är ett brittiskt start-up-bolag som förädlar restströmmar, bland annat från bageriverksamheter, till bioenergi och växtnäring i mobila och modulära anläggningar. Inom ramen för Växthuset undersöks produktiviteten i dessa processer och i vilken utsträckning Lantmännens sidoströmshantering avhjälps med hjälp utav deras processer.

– Vi har växt som bolag. Genom att jobba så tätt som vi gjort de här dagarna har vi givits möjligheten att förfina både vår affärsplan och storytellingen kring vad det är vi vill uträtta, Sandra Sassow, vd, Seab.

Läs gärna mer om växthuset på www.lantmannen.se/forskning-och-innovation/vaxthuset/.

För mer information, kontakta gärna:

Nina Tuomikangas, Programansvarig för Växthuset, Lantmännen R&D
Tel: 010 556 10 56
E-post:
nina.tuomikangas@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com