2019-07-15

Fina spannmålsfält och bra vallskörd i Svealand

Prognosen för skörden i Svealand ser bra ut. Stora arealer höstvete och hög skördepotential är bidragande faktorer. Samtidigt har vallarna visat fin tillväxt och lantbrukare i regionen kunde ta in en stor och fin första vallskörd.

Höstsådden startade tidigt 2018 och innebar gott om tid för lantbrukare i Svealand att så sin höstspannmål, vilket resulterade i en mycket stor höstsådd. Vädret var också gynnsamt och de höstsådda grödorna etablerades väl. Milt och gynnsamt väder innebar att grödorna klarade vintern väl, med undantag för höstrapsen i några områden.

− De höstsådda fälten ser generellt mycket fina ut. Vetet har haft en bra resa sedan sådden i höstas och om det inte händer något extraordinärt nu bör fälten kunna avkasta bra. Den höstsådda rapsen ser också fin ut på de flesta håll, men i vissa områden tog rapsen en del skada av frostknäppar under våren, säger Cathrine Wallin, regionchef för region Svea.

Förutsättningarna för vårsådden var överlag bra och grödorna kunde etablera sig väl. Undantaget är vissa håll i regionen där våren var kall, vilket hämmade uppkomsten av framförallt vårkorn i Västmanland, Gästrikland och Dalarna.

Alla delar i regionen har ett underskott av vattenreserver, och regnmängderna har under våren varierat stort i regionen. Generellt har spannmålen fått tillräckligt med vatten för att utvecklas väl, men skulle det ha regnat mer hade grödorna varit mer robusta och bättre rustade för eventuella påfrestningar. Det finns också platser i regionen som hade behövt mer regn för att spannmålen skulle utvecklas optimalt.

− Vi har nu mellan två och fyra veckor kvar till skörd och behöver mer regn. Dessutom är markerna fortsatt mycket torra och årets nederbörd har inte kompenserat för fjolårets torka, säger Cathrine Wallin.

Förra årets torka påverkade vallarna i hela regionen och lantbrukare tvingades köpa in grovfoder för att ha foder till djuren under vintern. Väderförutsättningarna under hösten 2018 var dock goda för återväxten av vallarna, och många lantbrukare i regionen kunde ta in ytterligare en vallskörd under hösten.

− Tack vare den sista vallskörden i höstas blev behovet av att köpa in grovfoder lägre än befarat. Nu har vi också avslutat årets första vallskörd och glädjande är att kvaliteten överlag är bra och avkastningen hög i de flesta områden, säger Cathrine Wallin.

Mer detaljer per landskap nedan:

 Närke

I Närke ser den höstsådda spannmålen överlag bra ut. Både råg, höstraps och höstvete ser ut att gå mot en avkastning något över medel. I norra Närke är variationen större till följd av varierande regnmängd och här förväntas skördarna ligga i nivå med det normala. De vårsådda grödorna har etablerat sig bra och de har generellt fått tillräckligt med regn. En gröda som sticker ut lite extra är ärtorna som ser fina ut. Den vall som skördats har visat hög avkastning och bra kvalitet.

Västmanland

I Västmanland ser vi fina höstsådda grödor och på de flesta håll är även vårgrödorna bra. I vissa områden har vårkornet påverkats negativt av den kalla våren, och grödan har drabbats av kornloppor. Även i Västmanland är ärtodlingarna fina. Den vall som skördats har visat hög avkastning och bra kvalitet.

Uppland

I Uppland har vi sett relativt stora variationer i nederbördsmängd under våren och försommaren. Runt Enköping och Fjärdhundra är både höst- och vårgrödor fina och de flesta områden har fått tillräckligt med regn. I ett stråk öster om Trögden, nedåt Mälaren och upp mot Örsundsbro har spannmålen fått för lite regn och därför inte utvecklats optimalt. Detsamma gäller för området Södertörn och norrut utmed kusten där det kommit väldigt lite regn sedan sådden i våras. Höstsådden har klarat sig bättre och ser bra ut. Runt Uppsala och norrut har vi fina höst- och vårgrödor på de flesta håll. På vissa håll har både höst- och vårrapsen påverkats av kålmal. Liksom i övriga delar av regionen är den första vallskörden avklarad med hög avkastning och bra kvalitet.

Dalarna/Gästrikland

Överlag ser de höstsådda grödorna bra ut i Dalarna och Gästrikland. I de vårsådda grödorna är variationen större där det finns mycket fint vårkorn men också vårkorn som tagit skada av en allt för kall vår. Den vall som skördats har visat hög avkastning och bra kvalitet.

Lantmännens skördeprognos för hela landet finns på https://www.lantmannen.se/press-och-nyheter/nyheter/skord-2019/

För mer information kontakta:
Cathrine Wallin, regionchef, region Svea, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010-556 19 94
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com  

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com