Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord

Vi på Lantmännen lever av jorden. Den är ursprunget till allt vi producerar och grunden för hela vår verksamhet. Jorden och vad som händer med den är därför helt avgörande för oss. Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av svenska bönder. Vi brukar en stor del av den odlingsbara jorden i Sverige. Vi producerar också mycket av maten vi äter, och den energi som värmer oss. Som en av Nordens största koncerner inom lantbruk, bioenergi och livsmedel har Lantmännen både ett ansvar och en möjlighet att påverka utvecklingen. 

lantbrukare vid fält i sol

Vårt uppdrag

Lantmännen växte fram i slutet av 1800-talet när svenska lantbrukare började samverka för att samla utbud och transporter till de växande städerna. Idag är vi ett kooperativt företag som ägs och styrs av 20 000 lantbrukare. Vi är också en viktig affärspartner till lantbruksföretagen. Vårt uppdrag är att bidra till lönsamhet på ägarnas gårdar och att optimera avkastningen på ägarnas kapital i föreningen. Samtidigt finns vi med från sådd till skörd - genom maten på våra bord, fodret till våra djur och ett klimatsmart biobränsle på våra vägar.

 

Vårt varumärkeslöfte

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.

Vår vision

Vi leder förädlingen av åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt för morgondagens lantbruk. 

Vår mission

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk. 

 

Lantmännens bidrag - idag och i framtiden

Vi värnar om jordens resurser på ett ansvarfullt sätt och finns med i hela värdekedjan från jord till bord. Vår unika affärsmodell ger kunder och konsumenter hållbara produkter och nya innovativa lösningar, samtidigt som den skapar värde för våra ägare och bidrar till ett livskraftigt lantbruk. Alla som kommer i kontakt med Lantmännen kan känna sig trygga i att vi varje dag arbetar för ett livskraftigt lantbruk, grönare energi och en hållbar livsmedelskedja – såväl idag som i framtiden.

 

Lantmännens biobaserade cirkulära affärer

Att sluta kretsloppet och bidra till en cirkulär ekonomi är en del av vårt ansvar från jord till bord. Med ett cirkulärt förhållningssätt värnar vi om jorden och tar vara på alla led i verksamheten. Bland annat omvandlar vi gamla brödsmulor och rester från spannmålsproduktion till energi och biodrivmedel. Våra anläggningar i Järna och i Moss i Norge till exempel värms upp enbart av biprodukter från produktionen.

Läs mer om hur Lantmännen tar ansvar