Styrning och ansvar

Ansvarstagande från jord till bord är en del av Lantmännens strategi för långsiktig lönsamhet och ett livskraftigt lantbruk. Arbetet med hållbar affärsutveckling är integrerat i vår strategiska verksamhetsplanering och förankrat i såväl koncernledningen som i styrelsen.