Semper går med i odlingsprogrammet Klimat & Natur

Nu går Semper med i odlingsprogrammet Klimat & Natur, för odling av spannmål med minskad klimatpåverkan och insatser som gynnar biologisk mångfald. Marleen van der Wende är hållbarhetschef på Semper berättar mer om samarbetet.