Sverige visar vägen för en hållbar utveckling av lantbruket inom EU

Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU möttes CAP-direktörer nyligen för konferens i Malmö. Den 30 maj bjöd Lantmännen in till en eftermiddag på Framtidsgården Svalöv som en del av konferensen. Lennart Nilsson som deltog i gårdsbesöket beskriver här några av de viktiga frågor som lyftes under mötet.