Konsekvenser och åtgärder vid torka

Försommaren 2023 har varit sällsynt torr vilket påverkar skörden på många håll i Sverige. Men det finns åtgärder att ta till redan i år och långsiktiga investeringar och satsningar som kan skapa bättre förutsättningar framåt i ett förändrat klimat. Johannes Åkerblom är Lantmännens växtodlingschef och kommenterar Lantmännens hantering av torkan.