En livsmedelsstrategi för framtiden

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté "Hållbar Mat" arrangerade ett seminarium den 6 februari om den kommande revideringen av den nationella livsmedelsstrategin. Lantmännens vice vd Per Arfvidsson deltog som talare och framförde Lantmännens inspel till en uppdaterad strategi.