Samarbete för att öka takten mot Framtidens Jordbruk

Sedan 2019 har Lantmännen drivit visionen Framtidens Jordbruk med sikte på ett produktivt, lönsamt och klimatneutralt jordbruk. En nyckel för att nå visionens mål är samarbete. Därför arrangerar Lantmännen löpande kunskapsseminarier där representanter för näringsliv, civilsamhälle, politik och akademi möts. Här delar Lantmännens vd och koncernchef Magnus Kagevik några reflektioner från det senaste seminariet.