Science Based Targets stor möjlighet för lantbrukare

Allt fler företag ansluter sig nu till Science Based Targets, vilket innebär en stor möjlighet för svenska lantbrukare om ramverket tillämpas rätt. Det är nödvändigt att aktörerna i livsmedelskedjan förstår att målen är realistiska endast om det skapas ekonomiskt utrymme i primärproduktionen, Scope 3, för att göra de investeringar som krävs. Här skriver Lantmännens hållbarhetshef Claes Johansson om vetenskapliga klimatmål och deras betydelse för lantbrukare.