Digitalisering som gynnar lantbrukare och samhälle

Det nya bolaget Agronodbygger en ny nationell plattform för delning av jordbruksdata. Målet är att stärka lönsamhet, hållbarhet och innovationskraft i svenskt lantbruk. I den här texten kommenterar bolagets VD Emilia Liljeström varför delad data är viktigt för Framtidens Jordbruk.