Alger i foder minskar klimatutsläppen

Kajsa Öhman, produktchef för Nötfor på Lantmännen Lantbruk, skriver om ett aktuellt projekt för att utveckla framtidens foderprodukter.